Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 15 iunie 2007

19 iunie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 15 iunie 2007, scăderea de 25 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,2 miliarde EUR până la 146,2 miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au micşorat cu 0,4 miliarde EUR până la 95,8 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a redus cu 1,1 miliarde EUR, până la nivelul de 628,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au scăzut cu 1 miliard EUR până la 41,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 2,9 miliarde EUR, până la 431,9 miliarde EUR. Miercuri, 13 iunie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 279 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 282 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,1 miliarde EUR (nivel relativ similar celui de săptămâna trecută).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 6,4 miliarde EUR, până la 192 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 179 911 −25
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 144 240 373
2.1 Creanţe asupra FMI 10 053 −3
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 134 187 376
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 24 557 −1 031
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 121 820
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 121 820
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 432 004 2 830
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 282 000 3 000
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 150 003 1
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 −171
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 14 401 343
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 95 752 −424
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 643 0
9 Alte active 235 631 1 028
Total active 1 180 260 3 914
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 628 150 −1 146
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 192 101 6 390
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 191 999 6 434
2.2 Facilitatea de depozit 86 −57
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 16 13
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 198 −3
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 50 176 −878
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 41 573 −1 022
5.2 Alte angajamente 8 603 144
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 19 931 −309
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 157 0
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 16 816 −446
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 16 816 −446
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 578 0
10 Alte pasive 73 300 305
11 Conturi de reevaluare 125 521 0
12 Capital şi rezerve 68 332 1
Total pasive 1 180 260 3 914

Contacte media