Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. június 15.

2007. június 19.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. június 15-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 25 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egy nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7.,8.,és 9. tétel egyenlege) 0,2 milliárd euróval csökkent, 146,2 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,4 milliárd euróval csökkent, 95,8 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,1 milliárd euróval csökkent, 628,2 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 1 milliárd euróval csökkent, 41,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 2,9 milliárd euróval emelkedett, 431,9 milliárd euróra. 2007. június 13-án, szerdán lejárt egy 279 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 282 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5  tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele (az előző héttel megközelítőleg megegyezően) 0,1 milliárd euro volt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 6,4 milliárd euróval nőtt, 192 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 179 911 −25
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 144 240 373
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 10 053 −3
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 134 187 376
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 24 557 −1 031
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 121 820
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 121 820
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 432 004 2 830
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 282 000 3 000
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 150 003 1
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 −171
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 14 401 343
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 95 752 −424
8 Euróban denominált államadósság 37 643 0
9 Egyéb eszközök 235 631 1 028
Eszközök összesen 1 180 260 3 914
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 628 150 −1 146
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 192 101 6 390
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 191 999 6 434
2.2 Betéti rendelkezésre állás 86 −57
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 16 13
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 198 −3
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 50 176 −878
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 41 573 −1 022
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 603 144
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 19 931 −309
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 157 0
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 16 816 −446
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 16 816 −446
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 578 0
10 Egyéb kötelezettségek 73 300 305
11 Átértékelési számlák 125 521 0
12 Saját tőke 68 332 1
Források összesen 1 180 260 3 914

Médiakapcsolatok