Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 15.6.2007

19.6.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 15.6.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 25 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,2 miljardilla eurolla 146,2 miljardiin euroon.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 0,4 miljardilla eurolla 95,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 1,1 miljardilla eurolla 628,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 1 miljardilla eurolla 41,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 2,9 miljardilla eurolla 431,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 13.6.2007 erääntyi 279 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 282 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa), kun taas talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (eli lähes sama kuin edellisellä viikolla).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 6,4 miljardilla eurolla 192 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 179 911 −25
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 144 240 373
2.1 Saamiset IMF:ltä 10 053 −3
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 134 187 376
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 557 −1 031
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 121 820
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 121 820
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 432 004 2 830
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 282 000 3 000
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 150 003 1
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 −171
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 14 401 343
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 95 752 −424
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 643 0
9 Muut saamiset 235 631 1 028
Vastaavaa yhteensä 1 180 260 3 914
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 628 150 −1 146
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 192 101 6 390
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 191 999 6 434
2.2 Talletusmahdollisuus 86 −57
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 16 13
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 198 −3
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 50 176 −878
5.1 Julkisyhteisöt 41 573 −1 022
5.2 Muut 8 603 144
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 19 931 −309
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 157 0
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 816 −446
8.1 Talletukset ja muut velat 16 816 −446
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 578 0
10 Muut velat 73 300 305
11 Arvonmuutostilit 125 521 0
12 Pääoma ja rahastot 68 332 1
Vastattavaa yhteensä 1 180 260 3 914

Yhteyshenkilöt