Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2005. december 9.

2005. december 13.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2005. december 9-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 138 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 164,1 milliárd euro maradt.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,7 milliárd euróval emelkedett, 94,2 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 6,7 milliárd euróval nőtt, 554,6 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1. tétel) értéke 26 milliárd euróval nőtt, 68,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. és 4. tétel különbözete) 27,3 milliárd euróval emelkedett, 423,5 milliárd euróra. 2005. december 6-án, kedden lejárt egy 306,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor, 333,5 milliárd euro értékben.

Az előző héttel megközelítőleg azonos módon gyakorlatilag nem került sor sem az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5. tétel), sem a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2. tétel) igénybevételére (szemben az előző heti 0,3 milliárd eurós felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1. tétel) 4 milliárd euróval csökkent, 154 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 148 413 −138
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 157 338 −321
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 19 038 19
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 138 300 −340
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 21 526 117
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 8 992 −86
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 8 992 −86
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 423 505 26 993
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 333 500 27 001
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 90 000 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 −3
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 3 −5
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 3 091 26
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 94 248 738
8 Euróban denominált államadósság 40 764 6
9 Egyéb eszközök 143 915 919
Eszközök összesen 1 041 792 28 254
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 554 602 6 705
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 154 079 −4 243
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 154 047 −3 951
2.2 Betéti rendelkezésre állás 32 −292
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 270 28
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 76 547 25 744
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 68 854 25 951
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 693 −207
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 12 073 71
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 417 −41
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 479 −126
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 479 −126
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 885 0
10 Egyéb kötelezettségek 67 268 112
11 Átértékelési számlák 103 749 0
12 Saját tőke 58 423 4
Források összesen 1 041 792 28 254

Médiakapcsolatok