Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 9.12.2005

13.12.2005

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 9.12.2005 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 138 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 164,1 miljardissa eurossa.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,7 miljardilla eurolla 94,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 6,7 miljardilla eurolla 554,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 26 miljardilla eurolla 68,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 27,3 miljardilla eurolla 423,5 miljardiin euroon. Tiistaina 6.12.2005 erääntyi 306,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 333,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännössä nollassa lähes samoin kuin edelliselläkin viikolla, ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli sekin käytännössä nollassa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 4 miljardilla eurolla 154 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 148 413 −138
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 157 338 −321
2.1 Saamiset IMF:ltä 19 038 19
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 138 300 −340
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 21 526 117
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 8 992 −86
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 8 992 −86
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 423 505 26 993
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 333 500 27 001
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 90 000 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 −3
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 3 −5
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 3 091 26
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 94 248 738
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 40 764 6
9 Muut saamiset 143 915 919
Vastaavaa yhteensä 1 041 792 28 254
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 554 602 6 705
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 154 079 −4 243
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 154 047 −3 951
2.2 Talletusmahdollisuus 32 −292
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 270 28
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 76 547 25 744
5.1 Julkisyhteisöt 68 854 25 951
5.2 Muut 7 693 −207
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 073 71
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 417 −41
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 479 −126
8.1 Talletukset ja muut velat 8 479 −126
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 885 0
10 Muut velat 67 268 112
11 Arvonmuutostilit 103 749 0
12 Pääoma ja rahastot 58 423 4
Vastattavaa yhteensä 1 041 792 28 254

Yhteyshenkilöt