Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 22. avgusta 2008

26. avgust 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 22. avgusta 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 22 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in neto nakupa zlatih kovancev druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,3 milijarde EUR na 169,7 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 109,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 6,5 milijarde EUR na 683,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 0,6 milijarde EUR na 51,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 25,1 milijarde EUR na 450,9 milijarde EUR. V sredo, 20. avgusta 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 176 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 151 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 18,6 milijarde EUR na 214,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 208.282 −22
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 135.998 −613
2.1 Terjatve do MDS 9.291 29
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 126.707 −642
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 58.425 −708
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.807 −481
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.807 −481
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 451.016 −25.072
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 151.000 −25.002
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 300.012 5
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −75
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 4 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 37.259 333
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 109.788 −223
8 Dolg širše države v EUR 37.457 1
9 Druga sredstva 380.925 1.535
Skupaj sredstva 1.434.957 −25.250
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 683.725 −6.465
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 214.351 −18.505
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 214.258 −18.554
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 90 49
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 3 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 127 −21
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 58.389 848
5.1 Širša država 51.433 612
5.2 Druge obveznosti 6.956 236
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 81.421 −290
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.329 163
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 18.283 −1.165
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 18.283 −1.165
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.120 0
10 Druge obveznosti 148.175 185
11 Računi prevrednotenja 152.364 0
12 Kapital in rezerve 71.673 0
Skupaj obveznosti 1.434.957 −25.250
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije