Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 22. august 2008

26. august 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

22. augustil 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 22 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,3 miljardi euro võrra 169,7 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 0,2 miljardi euro võrra 109,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 6,5 miljardi euro võrra 683,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 0,6 miljardi euro võrra 51,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 25,1 miljardi euro võrra 450,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 20. augustil 2008 möödus 176 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 151 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 18,6 miljardi euro võrra 214,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 208 282 −22
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 135 998 −613
2.1 Nõuded RVFle 9 291 29
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 126 707 −642
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 58 425 −708
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 807 −481
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 807 −481
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 451 016 −25 072
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 151 000 −25 002
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 300 012 5
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −75
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 4 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 37 259 333
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 109 788 −223
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 457 1
9 Muud varad 380 925 1 535
Varad kokku 1 434 957 −25 250
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 683 725 −6 465
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 214 351 −18 505
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 214 258 −18 554
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 90 49
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 3 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 127 −21
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 58 389 848
5.1 Valitsussektor 51 433 612
5.2 Muud kohustused 6 956 236
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 81 421 −290
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 329 163
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 18 283 −1 165
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 18 283 −1 165
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 120 0
10 Muud kohustused 148 175 185
11 Ümberhindluskontod 152 364 0
12 Kapital ja reservid 71 673 0
Kohustused kokku 1 434 957 −25 250
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid