Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2008. augusztus 22.

2008. augusztus 26.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. augusztus 22-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 22 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, illetve egy másik központi bank nettó aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,3 milliárd euróval csökkent, 169,7 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírjainak állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,2 milliárd euróval csökkent, 109,8 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 6,5 milliárd euróval 683,7 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 0,6 milliárd euróval nőtt, 51,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 25,1 milliárd euróval csökkent, 450,9 milliárd euróra. 2008. augusztus 20-án, szerdán lejárt egy 176 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 151 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 0,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 18,6 milliárd euróval csökkent, 214,3 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 208 282 −22
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 135 998 −613
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 291 29
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 126 707 −642
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 58 425 −708
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 807 −481
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 807 −481
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 451 016 −25 072
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 151 000 −25 002
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 300 012 5
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −75
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 4 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 37 259 333
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 109 788 −223
8 Euróban denominált államadósság 37 457 1
9 Egyéb eszközök 380 925 1 535
Eszközök összesen 1 434 957 −25 250
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 683 725 −6 465
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 214 351 −18 505
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 214 258 −18 554
2.2 Betéti rendelkezésre állás 90 49
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 3 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 127 −21
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 58 389 848
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 51 433 612
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 956 236
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 81 421 −290
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 329 163
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 18 283 −1 165
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 18 283 −1 165
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 120 0
10 Egyéb kötelezettségek 148 175 185
11 Átértékelési számlák 152 364 0
12 Saját tőke 71 673 0
Források összesen 1 434 957 −25 250
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok