Nejnovější informace naleznete v anglické verzi této stránky.

#ECBYouthDialogue

26. června 2017 Lisabon, Portugalsko

Prezident Mario Draghi hostil první Dialog s mládeží – diskuzi ECB s univerzitními studenty v Evropě.

První Dialog se zabýval otázkou, co pro mladé lidi znamenají inovace a produktivita.

Akce se konala v Lisabonu a byla organizována ve spolupráci s Banco de Portugal a ISEG – Lisbon School of Economics and Management.