ECB Youth Dialogue

We weten dat onze besluiten van invloed kunnen zijn op je dagelijks leven. Daarom willen we ervoor zorgen dat je niet alleen van of over ons hoort, maar ook de kans hebt rechtstreeks met ons te communiceren.

Dat is precies waar de ECB Youth Dialogue voor bedoeld is. We organiseren evenementen in heel Europa – en online – en brengen je zo rechtstreeks in contact met beleidsmakers van de ECB. Zij kunnen je vragen beantwoorden en zijn benieuwd naar jouw standpunten.

Youth Dialogues over onderwerpen met betrekking tot bankentoezicht

ECB Youth Dialogue: #AskDraghi

De derde ECB Youth Dialogue vond plaats in samenwerking met Debating Europe – een onlineplatform waar je met Europese leiders over actuele thema's kunt discussiëren.

We vroegen jullie in de periode 17 tot en met 23 januari 2018 via Twitter en Facebook vragen voor President Draghi in te sturen, over de volgende onderwerpen:

  • het economisch herstel in Europa en jeugdwerkloosheid
  • cryptovaluta's en blockchain
  • de mogelijkheid van een nieuwe wereldwijde economische crisis

Bekijk de antwoorden die President Draghi gaf op enkele van de ontvangen vragen en volg het debat op onze sociale media!

Het economisch herstel in Europa en jeugdwerkloosheid

De Europese economie groeit nu al diverse jaren continu en de werkgelegenheid is hoger dan ooit, maar we moeten wel aan verbetering blijven werken en ervoor zorgen dat iedereen meeprofiteert.

Wanneer zal Europa volledig hersteld zijn van zijn recessie?

Stelt u zich eens voor dat kunstmatige intelligentie en robots grootschalige (jeugd)werkloosheid veroorzaken. Hoe zou de ECB dan reageren?

Blockchain en cryptovaluta's

Blockchain is een innovatieve technologie die de efficiëntie zou kunnen verbeteren. Wij onderzoeken of deze technologie in de toekomst in onze eigen dienstverlening zou kunnen worden gebruikt. Wat betreft bitcoin en of je die kunt vertrouwen, maant President Draghi tot voorzichtigheid, omdat bitcoin niet wordt gedekt door een centrale bank of een overheid, en hij voegt daaraan toe dat het niet de taak van de ECB is de bitcoin te reguleren.

Hoe kunnen we blockchaintechnologie de economie laten ondersteunen?

Als u een jonge student was zoals ik nu ben, zou u dan bitcoins kopen en die voor de zekerheid bewaren?

Mondiale financiële crisis

De laatste crisis was ernstig, maar het ergste is voorbij. De Europese landen waren op veel gebieden zwak toen ze de crisis ingingen en waren niet in staat adequaat te reageren. Vandaag is op veel terreinen aanzienlijke vooruitgang geboekt, en dit maakt ons beter toegerust voor de toekomst.

Denkt u dat de EU en de ECB tijdig genoeg hervormingen zullen kunnen doorvoeren om met een volgende grote economische crisis om te kunnen gaan?

Meer informatie

Wil je meer weten over de onderwerpen van deze ECB Youth Dialogue? Bekijk dan de volgende pagina's!

Mogelijkheid van een nieuwe wereldwijde economische crisis
Cryptovaluta's en blockchain
Het economisch herstel in Europa en jeugdwerkloosheid
  • Youth unemployment in the euro area (toespraak (in het Engels) van Mario Draghi, President van de ECB, ter gelegenheid van de Henry Grattan Lecture Series in Trinity College, Dublin, 22 september 2017)
  • Accompanying the economic recovery (toespraak (in het Engels) van Mario Draghi, President van de ECB, ter gelegenheid van het ECB Forum on Central Banking, Sintra, 27 juni 2017)

Eerdere evenementen

September 2017, Dublin, Ierland
Youth, innovation and productivity in Europe, Lissabon 2017

Op 22 september 2017 ontmoette President Mario Draghi jonge Europeanen in Trinity College Dublin.

De bijeenkomst werd samen met de Centrale Bank van Ierland en Trinity College Dublin georganiseerd.

Gaat blockchain in de toekomst een rol spelen? Maakt de Raad van Bestuur van de ECB zich steeds meer zorgen over mogelijke zeepbellen op de huizenmarkt? In hoeverre worden monetairbeleidsindicaties ('forward guidance') en duidelijke communicatie gezien als cruciaal voor het werk van moderne centrale banken?

Bekijk de uitwisseling tussen President Draghi en economiestudenten van Trinity College Dublin over deze en andere onderwerpen.

Jeugd, innovatie en productiviteit in Europe, juni 2017, Lissabon, Portugal
Youth, innovation and productivity in Europe, Lissabon 2017

President Mario Draghi was gastheer bij de eerste Youth Dialogue van de ECB in Lissabon, die werd georganiseerd in samenwerking met de Banco de Portugal en ISEG – Lisbon School of Economics and Management.

Bekijk de gedachtewisseling over de betekenis van innovatie en productiviteit voor jonge mensen.