ECB Youth Dialogue: #AskDraghi

Organizujeme tretie zo série podujatí Youth Dialogue s prezidentom Mariom Draghim, tentokrát v spolupráci s online platformou Debating Europe, ktorá mladým ľuďom poskytuje priestor na diskusiu o aktuálnych otázkach s európskymi lídrami.

Od 17. do 23. januára ste mohli prezidentovi Draghimu prostredníctvom Twitteru a Facebooku klásť otázky k nasledujúcim témam:

  • hospodárske oživenie Európy a nezamestnanosť mladých,
  • kryptomeny a technológia blockchain,
  • možnosť novej svetovej hospodárskej krízy.

Teraz si môžete pozrieť jeho odpovede na päť vybraných otázok a zároveň sa prostredníctvom komentára zapojiť do diskusie v sociálnych sieťach či na stránke Debating Europe.

Hospodárske oživenie Európy a nezamestnanosť mladých

Prezident Draghi potvrdzuje, že európske hospodárstvo v posledných rokoch zaznamenáva nepretržitý rast a miera zamestnanosti dosahuje rekordné hodnoty. V zlepšovaní však podľa neho musíme pokračovať a musíme tiež zaručiť prínosy pre všetkých.

Kedy sa Európa úplne zotaví z recesie?

Predstavte si, že by v dôsledku umelej inteligencie a robotizácie nastala obrovská nezamestnanosť  mladých ľudí. Ako by reagovala ECB?

Blockchain a kryptomeny

Blockchain je inovatívna technológia, ktorá by mohla priniesť zvýšenie efektívnosti. V súčasnosti zisťujeme, či by sa dala nasadiť i v rámci našich vlastných služieb. Pokiaľ ide o Bitcoin a to, či mu máte dôverovať, prezident Draghi odporúča opatrnosť, keďže Bitcoin nie je krytý žiadnou centrálnou bankou ani vládou, a dodáva, že ECB nenesie zodpovednosť za jeho reguláciu.

Ako môžeme využiť výhody technológie blockchain v prospech hospodárstva?

Ak by ste boli mladým univerzitným študentom ako ja, nakúpili by ste si bitcoiny ako bezpečnú investíciu?

Svetová hospodárska kríza

Posledná kríza bola vážna, ale z najhoršieho sme už vonku. Európske krajiny do krízy vstupovali so značnými slabinami a preto nedokázali adekvátne reagovať. Vďaka podstatným zlepšeniam, ktoré sa medzičasom podarilo dosiahnuť vo viacerých oblastiach, sme dnes na budúcnosť pripravení oveľa lepšie.

Dokážu sa podľa vás EÚ a ECB v dostatočnom predstihu zreformovať tak, aby sa vedeli vyrovnať s ďalšou veľkou hospodárskou krízou?

Viac informácií

Chcete získať o témach iniciatívy ECB Youth Dialogue viac informácií? Pozrite sa na nasledujúce stránky.

Možnosť novej svetovej hospodárskej krízy
Kryptomeny a technológia blockchain
Hospodárske oživenie Európy a nezamestnanosť mladých

Minulé podujatia

September 2017, Dublin, Írsko
Mládež, inovácie a produktivita v Európe, Lisabon, 2017

Prezident ECB Mario Draghi sa v piatok 22. septembra 2017 stretol s mladými Európanmi na Trinity College v Dubline.

Podujatie organizovala írska centrálna banka a Trinity College Dublin.

Bude technológia blockchain v budúcnosti hrať nejakú úlohu? Vyvolávajú potenciálne cenové bubliny nehnuteľností na bývanie v Rade guvernérov čoraz väčšie obavy? Do akej miery sa signalizácia budúceho nastavenia menovej politiky a jasná komunikácia považuje za kľúčovú zložku politiky moderných centrálnych bánk?

Pozrite si výmenu otázok a odpovedí na tieto a iné témy medzi prezidentom Draghim a študentmi ekonomiky z Trinity College v Dubline.

Mládež, inovácie a produktivita v Európe, jún 2017, Lisabon, Portugalsko
Mládež, inovácie a produktivita v Európe, Lisabon, 2017

Prezident ECB Mario Draghi bol hostiteľom prvého podujatia Youth Dialogue v Lisabone.

Organizátormi boli Banco de Portugal a ISEG – Lisbon School of Economics and Management.

Pozrite si diskusiu o význame inovácií a produktivity pre mladých ľudí.