ECB Youth Dialogue

Uvedomujeme si, že rozhodnutia, ktoré prijímame, môžu ovplyvniť váš každodenný život. Okrem komunikácie s verejnosťou a sprístupňovania informácií o našej práci vám preto tiež chceme dať možnosť obrátiť sa priamo na nás a porozprávať sa s nami.

Presne to je cieľom iniciatívy ECB Youth Dialogue, v rámci ktorej organizujeme podujatia po celej Európe i online v snahe umožniť vám priamy kontakt s tvorcami politiky ECB. Táto iniciatíva vám ponúka príležitosť klásť nám otázky a podeliť sa s nami o vaše názory.

Témy Youth Dialogue súvisiace s bankovým dohľadom

ECB Youth Dialogue: #AskDraghi

Tretie zo série podujatí Youth Dialogue sa uskutočnilo v spolupráci s online platformou Debating Europe, ktorá mladým ľuďom vytvára priestor na diskusiu o aktuálnych otázkach s európskymi lídrami.

Od 17. do 23. januára ste mohli prezidentovi Draghimu prostredníctvom Twitteru a Facebooku klásť otázky k nasledujúcim témam:

  • hospodárske oživenie Európy a nezamestnanosť mladých
  • kryptomeny a technológia blockchain
  • možnosť novej svetovej hospodárskej krízy

Pozrite si, ako prezident Draghi zodpovedal niektoré z otázok, i diskusiu na našich kanáloch na sociálnych sieťach.

Hospodárske oživenie Európy a nezamestnanosť mladých

Európske hospodárstvo v posledných rokoch zaznamenáva nepretržitý rast a miera zamestnanosti dosahuje rekordné hodnoty. V zlepšovaní však musíme pokračovať a musíme tiež zaručiť prínosy pre všetkých.

Kedy sa Európa úplne zotaví z recesie?

Umelá inteligencia a robotizácia môžu spôsobiť obrovskú nezamestnanosť (mladých ľudí). Ako by v takom prípade reagovala ECB?

Blockchain a kryptomeny

Blockchain je inovatívna technológia, ktorá by mohla priniesť zvýšenie efektívnosti. V súčasnosti zisťujeme, či by sa dala nasadiť i v rámci našich vlastných služieb. Pokiaľ ide o Bitcoin a to, či mu máte dôverovať, prezident Draghi odporúča opatrnosť, keďže Bitcoin nie je krytý žiadnou centrálnou bankou ani vládou, a dodáva, že ECB nenesie zodpovednosť za jeho reguláciu.

Ako môžeme využiť výhody technológie blockchain v prospech hospodárstva?

Ak by ste boli mladým univerzitným študentom ako ja, nakúpili by ste si Bitcoiny ako bezpečnú investíciu?

Svetová hospodárska kríza

Posledná kríza bola vážna, ale z najhoršieho už sme vonku. Európske krajiny do krízy vstupovali so značnými slabinami a preto nedokázali adekvátne reagovať. Vďaka podstatným zlepšeniam, ktoré sa medzičasom podarilo dosiahnuť vo viacerých oblastiach, sme dnes na budúcnosť pripravení oveľa lepšie.

Dokážu sa podľa vás EÚ a ECB v dostatočnom predstihu zreformovať tak, aby sa vedeli vyrovnať s ďalšou veľkou hospodárskou krízou?

Viac informácií

Chcete získať o témach iniciatívy ECB Youth Dialogue viac informácií? Pozrite sa na nasledujúce stránky!

Možnosť novej svetovej hospodárskej krízy
Kryptomeny a technológia blockchain
Hospodárske oživenie Európy a nezamestnanosť mladých

Minulé podujatia

September 2017, Dublin, Írsko
Mládež, inovácie a produktivita v Európe, Lisabon, 2017

Prezident Mario Draghi sa v piatok 22. septembra 2017 stretol s mladými Európanmi na Trinity College v Dubline.

Podujatie organizovala írska centrálna banka a Trinity College Dublin.

Bude technológia blockchain v budúcnosti hrať nejakú úlohu? Vyvolávajú potenciálne cenové bubliny nehnuteľností na bývanie v Rade guvernérov čoraz väčšie obavy? Do akej miery sa signalizácia budúceho nastavenia menovej politiky a jasná komunikácia považuje za kľúčovú zložku politiky moderných centrálnych bánk?

Pozrite si výmenu otázok a odpovedí na tieto a iné témy medzi prezidentom Draghim a študentmi ekonomiky z Trinity College v Dubline.

Mládež, inovácie a produktivita v Európe, jún 2017, Lisabon, Portugalsko
Mládež, inovácie a produktivita v Európe, Lisabon, 2017

Prezident Mario Draghi hostil prvé zo série podujatí Youth Dialogue v Lisabone. Jeho spoluorganizátormi boli Banco de Portugal a Lisbon School of Economics and Management (ISEG).

Pozrite si diskusiu o význame inovácií a produktivity pre mladých ľudí.