Najnovšie informácie nájdete na anglickej verzii tejto stránky.

#ECBYouthDialogue

26. júna 2017 Lisabon, Portugalsko

Prezident ECB Mario Draghi bol v júni hostiteľom prvého stretnutia Youth Dialogue – nového programu, v rámci ktorého ECB diskutuje s univerzitnými študentmi v Európe.

Na prvom stretnutí, ktoré sa konalo v Lisabone, sa diskutovalo o tom, čo pre mladých znamenajú inovácie a produktivita.

Spoluorganizátormi boli Banco de Portugal a ISEG – Lisbon School of Economics and Management.