Aktuālāko informāciju sk. šīs interneta vietnes sadaļas angļu valodas versijā.

#ECBYouthDialogue

2017. gada 26. jūnijs, Lisabona, Portugāle

Pirmajā Eiropas Centrālās bankas dialogā ar jauniešiem prezidents Mario Dragi (Mario Draghi) vadīja sarunu ar Eiropas universitāšu studentiem.

Šajā pirmajā diskusijā tika runāts par to, kas jauniešu izpratnē ir inovācija un produktivitāte.

Diskusija norisinājās Lisabonā un tika organizēta sadarbībā ar Banco de Portugal un Lisabonas ekonomikas un vadības augstskolu (Lisbon School of Economics and Management; ISEG).