Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Áttekintés

Az euroövezeti gazdaság élénkülése 2024 elején az EKB szakértőinek 2024. márciusi makrogazdasági prognózisában vártnál nagyobb mértékű volt, ami többek között a nettó kereskedelem és a háztartások növekvő kiadásai által gyakorolt élénkítő hatásnak tudható be. A beérkező információk arra utalnak, hogy a növekedés rövid távon a korábban előre jelzettnél gyorsabb ütemben folytatódik. A rendelkezésre álló reáljövedelem az erőteljes bérnövekedés, a fokozatosan erősödő bizalom és a javuló cserearányok környezetében várhatóan tovább növekszik, 2024 folyamán pedig fogyasztásvezérelt fellendülést eredményez. A nettó kereskedelem év eleji élénkítő hatása részben a 2023 végi átmeneti visszaesést követő volatilitást tükrözi. Ugyanakkor a külső kereslet további bővülésére lehet számítani, ami elősegíti az euroövezeti kivitel növekedését. Középtávon a korábbi monetáris politikai szigorítás negatív hatása fokozatosan gyengülni látszik, a gazdaságot támogatja a finanszírozási feltételek feltételezett lazulása, összhangban a jövőbeli kamatpályájára vonatkozó piaci várakozásokkal. Az előrejelzési időszak későbbi részében a növekedés szempontjából előnyös lesz a rugalmas munkaerőpiac is, ahogy a munkanélküliségi ráta hosszú időszakot tekintve alacsony szintekre csökken. Mivel a közelmúltban megszűnt a termelékenységnövekedést rontó néhány ciklikus tényező hatása, az előrejelzési időszakban a termelékenység várhatóan javul. 2024-ben összességében 0,9%-os átlagos éves reál-GDP-növekedés várható, amely 2025-ben 1,4%-ra, 2026-ban pedig 1,6%-ra erősödik. A 2024. márciusi prognózissal összehasonlítva 2024-re felfelé módosítottuk a GDP növekedési kilátásait, ami az év eleji pozitív meglepetésnek és a beérkező információk javulásának tudható be. A GDP növekedési kilátásait 2025-re kismértékben lefelé módosítottuk, 2026-ra pedig változatlanul hagytuk.[1]

Az előrejelzés szerint a HICP alapján mért infláció rövid távon általában oldalirányban mozog, majd 2025 folyamán tovább mérséklődik a célhoz közeli szintekre. Ez a költségoldali nyomásnak többek között a munkaerőoldalon való enyhülését tükrözi, valamint azt, hogy a monetáris politikai szigorítás késleltetett hatása fokozatosan átgyűrűzik a fogyasztói árakba. A harmonizált fogyasztóiár-indexszel (HICP) mért infláció 2024 hátralevő részében a bázishatások és a magasabb energiahordozó-árak miatt várhatóan némi volatilitást fog mutatni. Az energiahordozók inflációja középtávon alacsony pozitív ütemben fog stabilizálódni, tekintettel az olaj- és gázárak jövőbeli pályájára vonatkozó piaci várakozásokra és az éghajlatváltozás kapcsán tervezett fiskális intézkedésekre. Az elmúlt negyedévekben az élelmiszerárak inflációja erőteljesen csökkent, mivel az árazási láncon ható nyomás enyhült az alacsonyabb energia- és élelmiszerárak következtében. Előre tekintve, az élelmiszerárak inflációja várhatóan a jelenlegi szintek körül ingadozik, majd 2025 végétől tovább mérséklődik. Az energia- és élelmiszerárak nélküli HICP-infláció (HICPX) az előrejelzési időszak nagy részében a teljes HICP-infláció felett marad, de várhatóan megmarad a dezinflációs pályán, bár ennek üteme lassú lesz, és főként 2025-ben és 2026-ban figyelhető meg. A mostani prognózis központi eleme a nominális bérnövekedésnek a kezdetben még magas szintekről való fokozatos enyhülése, ahogy lecsengenek a feszes munkaerőpiacon jelentkező inflációkompenzációs nyomás felfelé irányuló hatásai. A termelékenységnövekedés várt élénkülése támogatja majd, hogy a munkaerőköltség felőli nyomás mérséklődjék. A nyereségek továbbá várhatóan gyengébben fognak növekedni, és részben tompítják a munkaerőköltségek árakba való begyűrűzését, különösen 2024-ben. Összességében véve arra lehet számítani, hogy a HICP alapján mért éves átlagos infláció a 2023-as 5,4%-ról 2024-ben 2,5%-ra, 2025-ben 2,2%-ra, 2026-ban pedig 1,9%-ra csökken. A 2024. márciusi prognózishoz képest a HICP-inflációt 2024-re és 2025-re vonatkozóan 0,2 százalékponttal felfelé módosítottuk. Ennek fő oka, hogy az energiahordozó-árak magasak, a beérkező HICPX-inflációs adatok pedig kissé nagyobbak a vártnál. Ezenkívül a munkaerőköltség-oldali nyomás várhatóan valamivel erősebb lesz a kissé óvatosabb termelékenységi kilátásokhoz kapcsolódó magasabb bérnövekedés miatt. Nem módosítottuk a 2026-os év tekintetében sem a teljes, sem a HICPX alapján mért várható inflációt.

1. táblázat

Az euroövezet növekedési és inflációs prognózisai

(éves százalékos változások, módosítások százalékpontban)

2024. június

2024. márciushoz képest végzett módosítások

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Reál-GDP

0,6

0,9

1,4

1,6

0,1

0,3

-0,1

0,0

HICP

5,4

2,5

2,2

1,9

0,0

0,2

0,2

0,0

HICP energia és élelmiszer nélkül

4,9

2,8

2,2

2,0

0,0

0,2

0,1

0,0

Megjegyzés: A reál-GDP-adatok a szezonálisan és munkanaphatással korrigált adatok éves átlagai. A múltbeli adatok a prognózis adatgyűjtési zárónapja után beérkező adatközlések miatt eltérhetnek az Eurostat legutóbb publikált adataitól. Az adatok – negyedéves gyakorisággal is – letölthetők az EKB honlapján található makrogazdasági prognózisok adatbázisból.

A szakértői makrogazdasági prognózisokat bemutató jelentés teljes szövegének idegen nyelvi fordításait az elkövetkező napokban publikáljuk.

© Európai Központi Bank 2024

Postacím: 60640 Frankfurt am Main, Németország
Telefon: +49 69 1344 0
Honlap: www.ecb.europa.eu

Minden jog fenntartva. A kiadvány sokszorosítása oktatási és nem kereskedelmi célból, a forrás feltüntetésével engedélyezett.

A konkrét szakkifejezések megtalálhatók az EKB fogalomtárában (angol nyelven).

HTML ISBN 978-92-899-6572-9, ISSN 2529-475X, doi:10.2866/681649, QB-CF-24-001-HU-Q


  1. A technikai feltevések zárónapja 2024. május 15. A világgazdaságra vonatkozó prognózisokat május 16-án, az euroövezetre vonatkozó makrogazdasági prognózisokat pedig május 22-én véglegesítettük. Az Eurostat május 31-én az euroövezet májusi HICP-inflációjára vonatkozó gyorsbecslést tett közzé. A becslés tökéletesen összhangban van az eurorendszer szakértőinek a HICP alapján mért inflációra vonatkozó 2024. júniusi prognózisával. Az aktuális prognózis a 2024–2026 közötti időszakot fedi le. Az ilyen hosszú időtartamra vonatkozó prognózisokat igen nagy bizonytalanság övezi, amiről értelmezésük során nem szabad megfeledkeznünk. További információkért lásd: „The performance of the Eurosystem/ECB staff macroeconomic projections since the financial crisis” (Az eurorendszer/EKB szakértői makrogazdasági prognózisának teljesítménye a pénzügyi válság óta) című cikk, Gazdasági jelentés, 8. sz., EKB, 2019. Az EKB és az eurorendszer korábbi szakértői makrogazdasági prognózisainak teljes adatbázisa elérhető az EKB honlapján, a makrogazdasági prognózisok adatbázisában. Az adatbázis számos változót tartalmaz negyedéves gyakorisággal.

Annexes
14 June 2024