SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

23. april 2021
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 499.295 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 351.224 555
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 86.525 −7
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 264.699 562
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 27.058 287
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.920 −148
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.920 −148
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.107.101 −11
  5.1 Primære markedsoperationer 126 −11
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.106.975 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 34.343 2.426
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.199.477 31.606
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.005.087 31.980
  7.2 Andre værdipapirer 194.389 −375
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.646 0
9 Andre aktiver 306.217 1.367
Aktiver i alt 7.558.280 36.081
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.452.081 2.255
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.183.571 85
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.465.601 −12.824
  2.2 Indlånsfacilitet 716.303 12.874
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 1.667 36
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 17.443 459
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 748.048 33.096
  5.1 Offentlig forvaltning og service 670.340 37.588
  5.2 Andre forpligtelser 77.708 −4.492
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 199.785 −2.498
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 9.832 −2
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 3.159 −62
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 3.159 −62
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.176 0
10 Andre forpligtelser 292.684 2.745
11 Revalueringskonti 485.447 0
12 Kapital og reserver 110.054 3
Passiver i alt 7.558.280 36.081
Annexes
27 April 2021