Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 17. juuli 2015

21. juuli 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

17. juulil 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis praktiliselt muutumatuna 264 miljardi euro tasemel.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
16. juuli 2015  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 308 miljonit USA dollarit 658 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 4,5 miljardi euro võrra 361 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 1,9 miljardi euro võrra 1052,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 22,4 miljardi euro võrra 74,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 6,2 miljardi euro võrra 424 miljardi euroni. Kolmapäeval, 15. juulil 2015 möödus 74,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 75,5 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 118,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 123,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 13,3 miljardi euro võrra 505,2 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 17. juuli 2015 Erinevus võrreldes 10. juuliga 2015 – ost Erinevus võrreldes 10. juuliga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 22,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 10,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 100,2 miljardit eurot +1,9 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 9,4 miljardit eurot +0,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 227,6 miljardit eurot +11,2 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 134,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 31 miljardi euro võrra 414,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 364 458 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 290 648 −1 500
  2.1 Nõuded RVFle 80 458 −46
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 210 190 −1 454
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 40 036 1 192
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 21 311 310
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 311 310
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 542 744 967
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 75 537 1 074
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 467 096 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 112 −107
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 139 401 2 449
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 866 217 8 753
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 505 178 13 264
  7.2 Muud väärtpaberid 361 039 −4 512
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 643 0
9 Muud varad 228 512 −1 394
Varad kokku 2 518 972 10 777
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 052 461 1 878
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 533 180 25 832
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 414 430 31 026
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 118 588 −5 218
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 162 25
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 169 109
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 144 993 −20 005
  5.1 Valitsussektor 74 409 −22 443
  5.2 Muud kohustused 70 584 2 439
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 40 162 3 398
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 308 17
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 938 −264
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 938 −264
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 456 0
10 Muud kohustused 210 490 −188
11 Ümberhindluskontod 367 423 0
12 Kapital ja reservid 98 393 0
Kohustused kokku 2 518 972 10 777

Kontaktandmed