Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. július 17.

2015. július 21.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. július 17-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 264 milliárd euro maradt.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2015. július 16.  7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 308 millió USD 658 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 4,5 milliárd euróval, 361 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,9 milliárd euróval 1052,5 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 22,4 milliárd euróval csökkent, 74,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 6.2 milliárd euróval, 424 milliárd euróra emelkedett. 2015. július 15-én, szerdán lejárt egy 74,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 75,5 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,1 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 118,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 123,8 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 13,3 milliárd euróval 505,2 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. július 17-én Változás 2015. július 10-éhez képest – vétel Változás 2015. július 10-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezettkötvény-vásárlási program 22,8 milliárd EUR - -
2. fedezettkötvény-vásárlási program 10,8 milliárd EUR - -
3. fedezettkötvény-vásárlási program 100,2 milliárd EUR + 1,9 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 9,4 milliárd EUR + 0,1 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 227,6 milliárd EUR + 11,2 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 134,4 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 31 milliárd euróval, 414,4 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 364 458 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 290 648 −1 500
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 458 −46
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 210 190 −1 454
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 40 036 1 192
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 311 310
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 311 310
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 542 744 967
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 75 537 1 074
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 467 096 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 112 −107
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 139 401 2 449
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 866 217 8 753
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 505 178 13 264
  7.2 Egyéb értékpapírok 361 039 −4 512
8 Euróban denominált államadósság 25 643 0
9 Egyéb eszközök 228 512 −1 394
Eszközök összesen 2 518 972 10 777
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 052 461 1 878
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 533 180 25 832
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 414 430 31 026
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 118 588 −5 218
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 162 25
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 169 109
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 144 993 −20 005
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 74 409 −22 443
  5.2 Egyéb kötelezettségek 70 584 2 439
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 40 162 3 398
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 308 17
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 938 −264
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 938 −264
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 456 0
10 Egyéb kötelezettségek 210 490 −188
11 Átértékelési számlák 367 423 0
12 Saját tőke 98 393 0
Források összesen 2 518 972 10 777

Médiakapcsolatok