Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 17 iulie 2015

21 iulie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 17 iulie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 264 de miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
16 iulie 2015  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 308 milioane USD 658 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au scăzut cu 4,5 miliarde EUR, până la 361 de miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 1,9 miliarde EUR, până la 1 052,5 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 22,4 miliarde EUR, până la 74,4 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 6,2 miliarde EUR, până la 424 de miliarde EUR. Miercuri, 15 iulie 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 74,5 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 75,5 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (față de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 118,6 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 123,8 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 13,3 miliarde EUR, până la 505,2 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 17 iulie 2015 Modificări față de 10 iulie 2015 – achiziții Modificări față de 10 iulie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 22,8 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 10,8 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 100,2 miliarde EUR +1,9 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 9,4 miliarde EUR +0,1 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 227,6 miliarde EUR +11,2 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 134,4 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 31 de miliarde EUR, până la 414,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 364 458 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 290 648 −1 500
  2.1 Creanţe asupra FMI 80 458 −46
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 210 190 −1 454
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 40 036 1 192
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 311 310
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 311 310
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 542 744 967
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 75 537 1 074
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 467 096 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 112 −107
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 139 401 2 449
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 866 217 8 753
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 505 178 13 264
  7.2 Alte titluri 361 039 −4 512
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 643 0
9 Alte active 228 512 −1 394
Total active 2 518 972 10 777
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 052 461 1 878
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 533 180 25 832
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 414 430 31 026
  2.2 Facilitatea de depozit 118 588 −5 218
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 162 25
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 169 109
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 144 993 −20 005
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 74 409 −22 443
  5.2 Alte angajamente 70 584 2 439
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 40 162 3 398
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 308 17
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 938 −264
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 938 −264
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 456 0
10 Alte pasive 210 490 −188
11 Conturi de reevaluare 367 423 0
12 Capital şi rezerve 98 393 0
Total pasive 2 518 972 10 777

Contacte media