Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 16.1.2015

20.1.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 16.1.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 241,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,3 miljardilla eurolla 373,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 5,4 miljardilla eurolla 1 001,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 7,9 miljardilla eurolla 64,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 3,7 miljardilla eurolla 508,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 14.1.2015 erääntyi 112,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 114,0 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 14,2 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 65,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 73,7 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,8 miljardilla eurolla 220,7 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 16.1.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 28,5 miljardia euroa - 0,4 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 12,7 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 33,1 miljardia euroa 1,8 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 2,1 miljardia euroa 0,3 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 144,3 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 19,0 miljardilla eurolla 223,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 343 867 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 272 987 369
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 270 −193
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 191 717 562
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 33 199 602
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 510 −867
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 510 −867
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 573 823 −11 823
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 113 986 1 651
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 459 130 −14 155
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 707 705
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 −24
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 59 016 645
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 594 623 1 418
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 220 715 1 767
7.2 Muut arvopaperit 373 908 −348
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 715 0
9 Muut saamiset 234 483 −945
Vastaavaa yhteensä 2 158 222 −10 600
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 001 438 −5 425
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 288 935 −27 161
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 223 319 −19 032
2.2 Talletusmahdollisuus 65 571 −8 131
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 46 2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 888 619
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 94 694 9 779
5.1 Julkisyhteisöt 64 869 7 928
5.2 Muut 29 825 1 851
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 60 288 9 495
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 671 −761
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 456 1 424
8.1 Talletukset ja muut velat 6 456 1 424
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 374 0
10 Muut velat 215 925 1 431
11 Arvonmuutostilit 330 898 0
12 Pääoma ja rahastot 94 655 0
Vastattavaa yhteensä 2 158 222 −10 600
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle