Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 16. jaanuar 2015

20. jaanuar 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

16. jaanuaril 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,3 miljardi euro võrra 241,7 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,3 miljardi euro võrra 373,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 5,4 miljardi euro võrra 1001,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 7,9 miljardi euro võrra 64,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 3,7 miljardi euro võrra 508,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 14. jaanuaril 2015 möödus 112,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 114,0 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 14,2 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,7 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 65,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 73,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 1,8 miljardi euro võrra 220,7 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 16. jaanuar 2015 Erinevus võrreldes 9. jaanuariga 2015 – ost Erinevus võrreldes 9. jaanuariga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 28,5 miljardit eurot 0,4 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 12,7 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 33,1 miljardit eurot 1,8 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 2,1 miljardit eurot 0,3 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 144,3 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 19,0 miljardi euro võrra 223,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 343 867 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 272 987 369
2.1 Nõuded RVFle 81 270 −193
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 191 717 562
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 33 199 602
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 510 −867
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 510 −867
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 573 823 −11 823
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 113 986 1 651
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 459 130 −14 155
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 707 705
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 −24
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 59 016 645
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 594 623 1 418
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 220 715 1 767
7.2 Muud väärtpaberid 373 908 −348
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 715 0
9 Muud varad 234 483 −945
Varad kokku 2 158 222 −10 600
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 001 438 −5 425
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 288 935 −27 161
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 223 319 −19 032
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 65 571 −8 131
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 46 2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 888 619
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 94 694 9 779
5.1 Valitsussektor 64 869 7 928
5.2 Muud kohustused 29 825 1 851
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 60 288 9 495
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 671 −761
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 456 1 424
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 456 1 424
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 374 0
10 Muud kohustused 215 925 1 431
11 Ümberhindluskontod 330 898 0
12 Kapital ja reservid 94 655 0
Kohustused kokku 2 158 222 −10 600

Kontaktandmed