Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. január 16.

2015. január 20.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. január 16-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,3 milliárd euróval nőtt, 241,7 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,3 milliárd euróval, 373,9 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5,4 milliárd euróval csökkent, 1001,4 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 7,9 milliárd euróval, 64,9 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 3,7 milliárd euróval csökkent, 508,2 milliárd euróra. 2015. január 14-én, szerdán lejárt egy 112,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 114,0 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

A hét során 14,2 milliárd euro értékben hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek lejárat előtti visszafizetésére került sor.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,7 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 65,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 73,7 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 1,8 milliárd euróval 220,7 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. január 16-án Változás 2015. január 9-hez képest – vétel Változás 2015. január 9-hez képest – visszaváltás
1. fedezettkötvény-vásárlási program 28,5 milliárd EUR - 0,4 milliárd EUR
2. fedezettkötvény-vásárlási program 12,7 milliárd EUR - -
3. fedezettkötvény-vásárlási program 33,1 milliárd EUR 1,8 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 2,1 milliárd EUR 0,3 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 144,3 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 19,0 milliárd euróval, 223,3 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 343 867 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 272 987 369
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 270 −193
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 191 717 562
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 33 199 602
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 510 −867
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 510 −867
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 573 823 −11 823
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 113 986 1 651
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 459 130 −14 155
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 707 705
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −24
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 59 016 645
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 594 623 1 418
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 220 715 1 767
7.2 Egyéb értékpapírok 373 908 −348
8 Euróban denominált államadósság 26 715 0
9 Egyéb eszközök 234 483 −945
Eszközök összesen 2 158 222 −10 600
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 001 438 −5 425
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 288 935 −27 161
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 223 319 −19 032
2.2 Betéti rendelkezésre állás 65 571 −8 131
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 46 2
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 6 888 619
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 94 694 9 779
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 64 869 7 928
5.2 Egyéb kötelezettségek 29 825 1 851
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 60 288 9 495
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 671 −761
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 456 1 424
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 456 1 424
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 374 0
10 Egyéb kötelezettségek 215 925 1 431
11 Átértékelési számlák 330 898 0
12 Saját tőke 94 655 0
Források összesen 2 158 222 −10 600
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok