Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 16 ianuarie 2015

20 ianuarie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 16 ianuarie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o majorare de 0,3 miliarde EUR, până la 241,7 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au redus cu 0,3 miliarde EUR, până la 373,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o scădere de 5,4 miliarde EUR, până la 1 001,4 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au crescut cu 7,9 miliarde EUR, până la 64,9 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a diminuat cu 3,7 miliarde EUR, până la 508,2 miliarde EUR. Miercuri, 14 ianuarie 2015, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 112,3 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 114,0 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

În cursul săptămânii, suma de 14,2 miliarde EUR aferentă unor operațiuni de refinanțare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,7 miliarde EUR (în săptămâna anterioară nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 65,6 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 73,7 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au consemnat o creștere de 1,8 miliarde EUR, până la 220,7 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidenţiate la costurile amortizate.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 16 ianuarie 2015 Modificări față de 9 ianuarie 2015 – achiziţii Modificări față de 9 ianuarie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 28,5 miliarde EUR - 0,4 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 12,7 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 33,1 miliarde EUR 1,8 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri de valoare garantate cu active 2,1 miliarde EUR 0,3 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 144,3 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 19,0 miliarde EUR, până la 223,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 343 867 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 272 987 369
2.1 Creanţe asupra FMI 81 270 −193
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 191 717 562
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 33 199 602
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 510 −867
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 510 −867
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 573 823 −11 823
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 113 986 1 651
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 459 130 −14 155
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 707 705
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 −24
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 59 016 645
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 594 623 1 418
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 220 715 1 767
7.2 Alte titluri 373 908 −348
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 715 0
9 Alte active 234 483 −945
Total active 2 158 222 −10 600
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 001 438 −5 425
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 288 935 −27 161
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 223 319 −19 032
2.2 Facilitatea de depozit 65 571 −8 131
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 46 2
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 6 888 619
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 94 694 9 779
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 64 869 7 928
5.2 Alte angajamente 29 825 1 851
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 60 288 9 495
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 671 −761
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 456 1 424
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 456 1 424
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 374 0
10 Alte pasive 215 925 1 431
11 Conturi de reevaluare 330 898 0
12 Capital şi rezerve 94 655 0
Total pasive 2 158 222 −10 600

Contacte media