Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 3. august 2007

7. august 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

3. augustil 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 29 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis peaaegu muutumatuna 144,4 miljardi euro tasemel.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 1,1 miljardi euro võrra 93,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 6 miljardi euro võrra 645 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 18,5 miljardi euro võrra 45,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 16,2 miljardi euro võrra 447,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 1. augustil 2007 möödus 315,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 298 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 5,6 miljardi euro võrra 189,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 172 112 −29
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 146 149 2 903
2.1 Nõuded RVFle 9 669 −64
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 136 480 2 967
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 22 502 −1 766
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 16 526 319
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 526 319
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 448 009 −17 658
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 297 999 −17 502
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 150 003 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −155
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 7 −1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 14 130 112
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 93 138 −1 108
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 148 0
9 Muud varad 245 409 −234
Varad kokku 1 195 123 −17 461
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 645 004 6 042
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 189 747 −7 057
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 189 635 −5 574
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 112 −1 483
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 216 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 52 874 −18 162
5.1 Valitsussektor 45 085 −18 494
5.2 Muud kohustused 7 789 332
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 18 853 155
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 236 −87
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 18 492 1 193
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 18 492 1 193
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 517 0
10 Muud kohustused 78 860 454
11 Ümberhindluskontod 117 010 0
12 Kapital ja reservid 68 314 1
Kohustused kokku 1 195 123 −17 461
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid