Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 3.8.2007

7.8.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 3.8.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 29 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 144,4 miljardina eurona.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 1,1 miljardilla eurolla 93,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 6 miljardilla eurolla 645 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 18,5 miljardilla eurolla 45,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 16,2 miljardilla eurolla 447,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 1.8.2007 erääntyi 315,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 298 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa), ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,6 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 5,6 miljardilla eurolla 189,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 172 112 −29
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 146 149 2 903
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 669 −64
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 136 480 2 967
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 22 502 −1 766
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 526 319
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 526 319
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 448 009 −17 658
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 297 999 −17 502
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 150 003 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −155
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 7 −1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 14 130 112
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 93 138 −1 108
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 148 0
9 Muut saamiset 245 409 −234
Vastaavaa yhteensä 1 195 123 −17 461
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 645 004 6 042
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 189 747 −7 057
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 189 635 −5 574
2.2 Talletusmahdollisuus 112 −1 483
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 216 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 52 874 −18 162
5.1 Julkisyhteisöt 45 085 −18 494
5.2 Muut 7 789 332
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 853 155
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 236 −87
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 492 1 193
8.1 Talletukset ja muut velat 18 492 1 193
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 517 0
10 Muut velat 78 860 454
11 Arvonmuutostilit 117 010 0
12 Pääoma ja rahastot 68 314 1
Vastattavaa yhteensä 1 195 123 −17 461