Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. rugpjūčio 3 d.

2007 m. rugpjūčio 7 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. rugpjūčio 3 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 29 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir liko 144,4 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 93,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6 mlrd. eurų – iki 645 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 18,5 mlrd. eurų – iki 45,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 16,2 mlrd. eurų – iki 447,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. rugpjūčio 1 d., baigėsi 315,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 298 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 1,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,6 mlrd. eurų – iki 189,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 172 112 −29
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 146 149 2 903
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 669 −64
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 136 480 2 967
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 22 502 −1 766
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 526 319
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 526 319
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 448 009 −17 658
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 297 999 −17 502
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 150 003 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 −155
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 7 −1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 14 130 112
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 93 138 −1 108
8 Valdžios skola eurais 37 148 0
9 Kitas turtas 245 409 −234
Visas turtas 1 195 123 −17 461
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 645 004 6 042
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 189 747 −7 057
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 189 635 −5 574
2.2 Indėlių galimybė 112 −1 483
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 216 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 52 874 −18 162
5.1 Valdžiai 45 085 −18 494
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 789 332
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 18 853 155
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 236 −87
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 18 492 1 193
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 18 492 1 193
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 517 0
10 Kiti įsipareigojimai 78 860 454
11 Perkainojimo sąskaitos 117 010 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 314 1
Visi įsipareigojimai 1 195 123 −17 461
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai