Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. augusztus 3.

2007. augusztus 7.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. augusztus 3-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 29 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 144,4 milliárd euro maradt.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,1 milliárd euróval csökkent, 93,1 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 6 milliárd euróval nőtt, 645 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 18,5 milliárd euróval csökkent, 45,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 16,2 milliárd euróval csökkent, 447,9 milliárd euróra. 2007. augusztus 1-jén, szerdán lejárt egy 315,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 298 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5. tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,2 milliárd eurós értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2. tétel) 0,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 1,6 milliárd eurós felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 5,6 milliárd euróval csökkent, 189,6 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 172 112 −29
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 146 149 2 903
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 669 −64
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 136 480 2 967
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 22 502 −1 766
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 526 319
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 526 319
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 448 009 −17 658
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 297 999 −17 502
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 150 003 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −155
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 7 −1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 14 130 112
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 93 138 −1 108
8 Euróban denominált államadósság 37 148 0
9 Egyéb eszközök 245 409 −234
Eszközök összesen 1 195 123 −17 461
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 645 004 6 042
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 189 747 −7 057
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 189 635 −5 574
2.2 Betéti rendelkezésre állás 112 −1 483
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 216 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 52 874 −18 162
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 45 085 −18 494
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 789 332
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 18 853 155
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 236 −87
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 18 492 1 193
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 18 492 1 193
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 517 0
10 Egyéb kötelezettségek 78 860 454
11 Átértékelési számlák 117 010 0
12 Saját tőke 68 314 1
Források összesen 1 195 123 −17 461
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok