Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 3 august 2007

7 august 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 3 august 2007, scăderea de 29 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuată de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 144,4 miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au micşorat cu 1,1 miliarde EUR până la 93,1 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a crescut cu 6 miliarde EUR, până la nivelul de 645 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 18,5 miliarde EUR, până la 45,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a redus cu 16,2 miliarde EUR, până la 447,9 miliarde EUR. Miercuri, 1 august 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 315,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 298 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,2 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,1 miliarde EUR (faţă de 1,6 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o scădere de 5,6 miliarde EUR, până la 189,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 172 112 −29
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 146 149 2 903
2.1 Creanţe asupra FMI 9 669 −64
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 136 480 2 967
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 22 502 −1 766
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 526 319
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 526 319
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 448 009 −17 658
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 297 999 −17 502
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 150 003 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −155
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 7 −1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 14 130 112
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 93 138 −1 108
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 148 0
9 Alte active 245 409 −234
Total active 1 195 123 −17 461
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 645 004 6 042
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 189 747 −7 057
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 189 635 −5 574
2.2 Facilitatea de depozit 112 −1 483
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 216 0
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 52 874 −18 162
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 45 085 −18 494
5.2 Alte angajamente 7 789 332
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 18 853 155
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 236 −87
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 18 492 1 193
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 18 492 1 193
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 517 0
10 Alte pasive 78 860 454
11 Conturi de reevaluare 117 010 0
12 Capital şi rezerve 68 314 1
Total pasive 1 195 123 −17 461
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media