Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 1. juuni 2007

5. juuni 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

1. juunil 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 29 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,2 miljardi euro võrra 146,5 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,4 miljardi euro võrra 94,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 3,4 miljardi euro võrra 626,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 14,1 miljardi euro võrra 46,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 11,2 miljardi euro võrra 434,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 30. mail 2007 möödus 295,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 284,5 miljardit eurot. Neljapäeval, 31. mail 2007 möödus 50 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 50 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 0,8 miljardi euro võrra 188 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 179 995 −29
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 143 270 764
2.1 Nõuded RVFle 10 056 100
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 133 214 664
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 25 379 373
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 353 412
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 353 412
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 434 509 −11 230
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 284 501 −11 002
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 150 002 2
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 6 −229
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 −1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 14 415 280
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 94 861 356
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 643 −14
9 Muud varad 233 014 475
Varad kokku 1 178 439 −8 613
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 626 775 3 392
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 188 221 821
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 188 025 804
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 196 18
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 −1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 196 −5
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 54 555 −14 222
5.1 Valitsussektor 46 082 −14 070
5.2 Muud kohustused 8 473 −152
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 20 254 119
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 156 1
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 16 418 944
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 16 418 944
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 578 0
10 Muud kohustused 72 435 337
11 Ümberhindluskontod 125 521 0
12 Kapital ja reservid 68 330 0
Kohustused kokku 1 178 439 −8 613

Kontaktandmed