Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 1.6.2007

5.6.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 1.6.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 29 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 146,5 miljardiin euroon.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,4 miljardilla eurolla 94,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,4 miljardilla eurolla 626,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 14,1 miljardilla eurolla 46,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 11,2 miljardilla eurolla 434,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 30.5.2007 erääntyi 295,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 284,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 31.5.2007 erääntyi 50 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden 50 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa), ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 0,8 miljardilla eurolla 188 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 179 995 −29
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 143 270 764
2.1 Saamiset IMF:ltä 10 056 100
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 133 214 664
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 379 373
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 353 412
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 353 412
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 434 509 −11 230
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 284 501 −11 002
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 150 002 2
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 6 −229
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 −1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 14 415 280
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 94 861 356
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 643 −14
9 Muut saamiset 233 014 475
Vastaavaa yhteensä 1 178 439 −8 613
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 626 775 3 392
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 188 221 821
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 188 025 804
2.2 Talletusmahdollisuus 196 18
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 −1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 196 −5
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 54 555 −14 222
5.1 Julkisyhteisöt 46 082 −14 070
5.2 Muut 8 473 −152
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 20 254 119
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 156 1
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 418 944
8.1 Talletukset ja muut velat 16 418 944
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 578 0
10 Muut velat 72 435 337
11 Arvonmuutostilit 125 521 0
12 Pääoma ja rahastot 68 330 0
Vastattavaa yhteensä 1 178 439 −8 613

Yhteyshenkilöt