Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 iunie 2007

5 iunie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 1 iunie 2007, scăderea de 29 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,2 miliarde EUR până la 146,5 miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au crescut cu 0,4 miliarde EUR până la 94,9 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a majorat cu 3,4 miliarde EUR până la nivelul de 626,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 14,1 miliarde EUR, până la 46,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a redus cu 11,2 miliarde EUR, până la 434,3 miliarde EUR. Miercuri, 30 mai 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 295,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 284,5 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 31 mai 2007, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 50 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 50 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,2 miliarde EUR (nivel relativ similar celui de săptămâna trecută).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o majorare de 0,8 miliarde EUR, până la 188 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 179 995 −29
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 143 270 764
2.1 Creanţe asupra FMI 10 056 100
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 133 214 664
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 25 379 373
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 353 412
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 353 412
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 434 509 −11 230
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 284 501 −11 002
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 150 002 2
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 6 −229
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 −1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 14 415 280
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 94 861 356
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 643 −14
9 Alte active 233 014 475
Total active 1 178 439 −8 613
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 626 775 3 392
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 188 221 821
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 188 025 804
2.2 Facilitatea de depozit 196 18
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 −1
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 196 −5
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 54 555 −14 222
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 46 082 −14 070
5.2 Alte angajamente 8 473 −152
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 20 254 119
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 156 1
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 16 418 944
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 16 418 944
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 578 0
10 Alte pasive 72 435 337
11 Conturi de reevaluare 125 521 0
12 Capital şi rezerve 68 330 0
Total pasive 1 178 439 −8 613

Contacte media