Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. június 1.

2007. június 5.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. június 1-jével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 29 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,2 milliárd euróval emelkedett, 146,5 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,4 milliárd euróval emelkedett, 94,9 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,4 milliárd euróval nőtt, 626,8 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 14,1 milliárd euróval csökkent, 46,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 11,2 milliárd euróval csökkent, 434,3 milliárd euróra. 2007. május 30-án, szerdán lejárt egy 295,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 284,5 milliárd euro értékben. 2007. május 31-én, csütörtökön lejárt egy 50 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 50 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldali 5.5. tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), ugyanakkor a betéti rendelkezésre állás (forrásoldali 2.2. tétel) igénybevételének értéke 0,2 milliárd euro volt (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 0,8 milliárd euróval nőtt, 188 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 179 995 −29
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 143 270 764
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 10 056 100
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 133 214 664
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 25 379 373
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 353 412
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 353 412
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 434 509 −11 230
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 284 501 −11 002
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 150 002 2
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 6 −229
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 14 415 280
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 94 861 356
8 Euróban denominált államadósság 37 643 −14
9 Egyéb eszközök 233 014 475
Eszközök összesen 1 178 439 −8 613
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 626 775 3 392
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 188 221 821
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 188 025 804
2.2 Betéti rendelkezésre állás 196 18
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 −1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 196 −5
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 54 555 −14 222
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 46 082 −14 070
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 473 −152
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 20 254 119
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 156 1
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 16 418 944
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 16 418 944
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 578 0
10 Egyéb kötelezettségek 72 435 337
11 Átértékelési számlák 125 521 0
12 Saját tőke 68 330 0
Források összesen 1 178 439 −8 613

Médiakapcsolatok