Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. birželio 1 d.

2007 m. birželio 5 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. birželio 1 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 29 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 146,5 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 94,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,4 mlrd. eurų – iki 626,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 14,1 mlrd. eurų – iki 46,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 11,2 mlrd. eurų – iki 434,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. gegužės 30 d., baigėsi 295,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 284,5 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2007 m. gegužės 31 d., baigėsi 50 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 50 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,2 mlrd. (beveik toks pats, kaip ir praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 188 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 179 995 −29
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 143 270 764
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 10 056 100
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 133 214 664
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 379 373
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 353 412
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 353 412
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 434 509 −11 230
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 284 501 −11 002
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 150 002 2
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 6 −229
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 14 415 280
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 94 861 356
8 Valdžios skola eurais 37 643 −14
9 Kitas turtas 233 014 475
Visas turtas 1 178 439 −8 613
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 626 775 3 392
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 188 221 821
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 188 025 804
2.2 Indėlių galimybė 196 18
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 196 −5
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 54 555 −14 222
5.1 Valdžiai 46 082 −14 070
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 473 −152
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 20 254 119
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 156 1
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 418 944
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 16 418 944
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 578 0
10 Kiti įsipareigojimai 72 435 337
11 Perkainojimo sąskaitos 125 521 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 330 0
Visi įsipareigojimai 1 178 439 −8 613

Kontaktai žiniasklaidai