Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 23. detsember 2005

28. detsember 2005

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

23. detsembril 2005 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 165 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 3,4 miljardi euro võrra 161,2 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,6 miljardi euro võrra 94,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 9,4 miljardi euro võrra 568 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 1 miljardi euro võrra 35,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 5,6 miljardi euro võrra 404 miljardi euroni. Kolmapäeval, 21. detsembril 2005 möödus 308,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 314 miljardit eurot.

Samal päeval tegi EKP ettevalmistusi tavapärase 30 miljardi suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni teostamiseks neljapäeval, 22. detsembril 2005, mil möödus eelmise pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg. Siiski ei olnud EKPl vigase pakkumise tõttu võimalik teostada uut pikemaajalist refinantseerimisoperatsiooni tavapärases suuruses ning mainitud päeval teostati operatsioon ainult 12,5 miljardi euro väärtuses. Ülejäänud 17,5 miljardit eurot jaotati hiljem, neljapäeval, 22. detsembril 2005 teise refinantseerimisoperatsiooniga vastavalt pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tavapärasele korrale. Operatsioon teostati reedel, 23. detsembril. Mõlema refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg möödub neljapäeval, 30. märtsil 2006.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 7,6 miljardi euro võrra 150,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 148 133 −165
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 152 014 −4 697
2.1 Nõuded RVFle 16 440 −3 140
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 135 574 −1 557
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 23 960 1 354
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 9 289 −167
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 9 289 −167
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 404 019 5 503
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 314 002 5 502
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 90 017 17
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 −16
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 3 500 297
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 94 435 576
8 Valitsussektori võlg eurodes 40 274 −388
9 Muud varad 144 125 493
Varad kokku 1 019 749 2 806
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 567 962 9 366
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 150 732 −7 658
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 150 714 −7 569
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 18 −89
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 207 −12
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 43 476 1 087
5.1 Valitsussektor 35 559 1 047
5.2 Muud kohustused 7 917 40
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 12 364 299
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 480 70
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 424 −17
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 424 −17
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 885 0
10 Muud kohustused 68 041 −332
11 Ümberhindluskontod 103 749 0
12 Kapital ja reservid 58 429 3
Kohustused kokku 1 019 749 2 806