Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2005 m. gruodžio 23 d.

2005 m. gruodžio 28 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2005 m. gruodžio 23 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 165 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,4 mlrd. eurų – iki 161,2 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 94,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,4 mlrd. eurų – iki 568 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 35,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,6 mlrd. eurų – iki 404 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2005 m. gruodžio 21 d., baigėsi 308,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 314 mlrd. eurų vertės operacija.

Tą pačią dieną ECB pasiruošė įprastinės 30 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (ITRO) atlikimui 2005 m. gruodžio 22 d., pasibaigus ankstesnės operacijos terminui. Tačiau dėl klaidingo pasiūlymo ECB negalėjo atlikti šios įprastinės vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos ir nustatytą dieną buvo atlikta tik 12,5 mlrd. eurų vertės operacija. Likusi 17,5 mlrd. eurų suma buvo paskirstyta ketvirtadienį, 2005 m. gruodžio 22 d., per papildomą refinansavimo operaciją, atliktą įprastiniu ITRO būdu penktadienį, gruodžio 23 d. Abiejų operacijų terminas baigsis ketvirtadienį, 2006 m. kovo 30 d.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) taip pat buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,1 mlrd. eurų pasinaudojimu praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 7,6 mlrd. eurų – iki 150,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 148 133 −165
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 152 014 −4 697
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 16 440 −3 140
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 135 574 −1 557
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 960 1 354
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 9 289 −167
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 9 289 −167
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 404 019 5 503
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 314 002 5 502
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 90 017 17
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −16
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 500 297
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 94 435 576
8 Valdžios skola eurais 40 274 −388
9 Kitas turtas 144 125 493
Visas turtas 1 019 749 2 806
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 567 962 9 366
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 150 732 −7 658
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 150 714 −7 569
2.2 Indėlių galimybė 18 −89
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 207 −12
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 43 476 1 087
5.1 Valdžiai 35 559 1 047
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 917 40
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 12 364 299
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 480 70
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 424 −17
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 424 −17
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 885 0
10 Kiti įsipareigojimai 68 041 −332
11 Perkainojimo sąskaitos 103 749 0
12 Kapitalas ir rezervai 58 429 3
Visi įsipareigojimai 1 019 749 2 806