Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2005. december 23.

2005. december 28.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2005. december 23-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 165 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 3,4 milliárd euróval csökkent, 161,2 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,6 milliárd euróval emelkedett, 94,4 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 9,4 milliárd euróval nőtt, 568 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 1 milliárd euróval nőtt, 35,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 5,6 milliárd euróval emelkedett, 404 milliárd euróra. 2005. december 21-én, szerdán lejárt egy 308,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 314 milliárd euro értékben.

Az EKB ugyanazon a napon előkészítette a szokásos hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletet (HLRM) 30 milliárd euro értékben 2005. december 22-i, csütörtöki kihelyezési nappal, amikor egy korábbi HLRM lejárt. Egy hibás ajánlat azonban megakadályozta, hogy az EKB az új hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletet a szokásos összegben hajtsa végre, ezért a megadott napon csak 12,5 milliárd euro került kihelyezésre. A maradék 17,5 milliárd euro allokációja a későbbiekben zajlott le, mégpedig 2005. december 22-én, csütörtökön egy szokásos eljárásokon alapuló, soron kívüli refinanszírozási művelet keretében; az összeg kihelyezésének napja december 23-a, péntek volt. Mindkét refinanszírozási művelet 2006. március 30-án, csütörtökön jár le.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), valamint a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele is gyakorlatilag zérus volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd eurós összeggel).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 7,6 milliárd euróval csökkent, 150,7 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 148 133 −165
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 152 014 −4 697
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 16 440 −3 140
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 135 574 −1 557
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 960 1 354
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 9 289 −167
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 9 289 −167
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 404 019 5 503
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 314 002 5 502
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 90 017 17
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −16
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 3 500 297
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 94 435 576
8 Euróban denominált államadósság 40 274 −388
9 Egyéb eszközök 144 125 493
Eszközök összesen 1 019 749 2 806
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 567 962 9 366
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 150 732 −7 658
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 150 714 −7 569
2.2 Betéti rendelkezésre állás 18 −89
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 207 −12
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 43 476 1 087
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 35 559 1 047
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 917 40
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 12 364 299
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 480 70
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 424 −17
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 424 −17
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 885 0
10 Egyéb kötelezettségek 68 041 −332
11 Átértékelési számlák 103 749 0
12 Saját tőke 58 429 3
Források összesen 1 019 749 2 806