Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2005. december 23.

2005. december 28.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2005. december 23-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 165 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 3,4 milliárd euróval csökkent, 161,2 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,6 milliárd euróval emelkedett, 94,4 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 9,4 milliárd euróval nőtt, 568 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 1 milliárd euróval nőtt, 35,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 5,6 milliárd euróval emelkedett, 404 milliárd euróra. 2005. december 21-én, szerdán lejárt egy 308,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 314 milliárd euro értékben.

Az EKB ugyanazon a napon előkészítette a szokásos hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletet (HLRM) 30 milliárd euro értékben 2005. december 22-i, csütörtöki kihelyezési nappal, amikor egy korábbi HLRM lejárt. Egy hibás ajánlat azonban megakadályozta, hogy az EKB az új hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletet a szokásos összegben hajtsa végre, ezért a megadott napon csak 12,5 milliárd euro került kihelyezésre. A maradék 17,5 milliárd euro allokációja a későbbiekben zajlott le, mégpedig 2005. december 22-én, csütörtökön egy szokásos eljárásokon alapuló, soron kívüli refinanszírozási művelet keretében; az összeg kihelyezésének napja december 23-a, péntek volt. Mindkét refinanszírozási művelet 2006. március 30-án, csütörtökön jár le.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), valamint a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele is gyakorlatilag zérus volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd eurós összeggel).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 7,6 milliárd euróval csökkent, 150,7 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 148 133 −165
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 152 014 −4 697
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 16 440 −3 140
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 135 574 −1 557
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 960 1 354
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 9 289 −167
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 9 289 −167
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 404 019 5 503
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 314 002 5 502
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 90 017 17
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −16
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 3 500 297
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 94 435 576
8 Euróban denominált államadósság 40 274 −388
9 Egyéb eszközök 144 125 493
Eszközök összesen 1 019 749 2 806
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 567 962 9 366
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 150 732 −7 658
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 150 714 −7 569
2.2 Betéti rendelkezésre állás 18 −89
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 207 −12
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 43 476 1 087
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 35 559 1 047
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 917 40
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 12 364 299
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 480 70
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 424 −17
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 424 −17
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 885 0
10 Egyéb kötelezettségek 68 041 −332
11 Átértékelési számlák 103 749 0
12 Saját tőke 58 429 3
Források összesen 1 019 749 2 806

Médiakapcsolatok