Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 23. prosinci 2005

28. prosince 2005

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 23. prosince 2005 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 165 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl v důsledku klientských a portfoliových transakcí o 3,4 mld. EUR na 161,2 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,6 mld. EUR na 94,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 9,4 mld. EUR na 568 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 1 mld. EUR na 35,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostla o 5,6 mld. EUR na 404 mld. EUR. Ve středu 21. prosince 2005 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 308,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 314 mld. EUR.

Ve stejný den také ECB zajistila obvyklou dlouhodobější refinanční operaci, jejíž objem byl stanoven na 30 mld. EUR a která měla být vypořádána ve čtvrtek 22. prosince 2005, tedy v den splatnosti předcházející dlouhodobější refinanční operace. Vzhledem k chybné nabídce však ECB nemohla tuto refinanční operaci provést ve stanoveném objemu, a v daný den bylo vypořádáno pouze 12,5 mld. EUR. Zbývajících 17,5 mld. EUR bylo následně přiděleno pomocí zvláštní refinanční operace, která vycházela z postupů obvyklých pro dlouhodobější refinanční operace. Přidělení prostředků při této zvláštní operaci proběhlo ve čtvrtek 22. prosince 2005 a k vypořádání došlo v pátek 23. prosince 2005. Obě refinanční operace budou splatné ve čtvrtek 30. března 2006.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne) a také vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) prakticky nebyla využívána (narozdíl od předchozího týdne, kdy bylo jejím prostřednictvím uloženo 0,1 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 7,6 mld. EUR na 150,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 148 133 −165
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 152 014 −4 697
2.1 Pohledávky za MMF 16 440 −3 140
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 135 574 −1 557
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 960 1 354
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 9 289 −167
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 9 289 −167
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 404 019 5 503
5.1 Hlavní refinanční operace 314 002 5 502
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 90 017 17
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 −16
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 3 500 297
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 94 435 576
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 40 274 −388
9 Ostatní aktiva 144 125 493
Aktiva celkem 1 019 749 2 806
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 567 962 9 366
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 150 732 −7 658
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 150 714 −7 569
2.2 Vkladová facilita 18 −89
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 207 −12
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 43 476 1 087
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 35 559 1 047
5.2 Ostatní závazky 7 917 40
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 12 364 299
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 480 70
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 424 −17
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 424 −17
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 885 0
10 Ostatní pasiva 68 041 −332
11 Účty přecenění 103 749 0
12 Kapitál a rezervní fondy 58 429 3
Pasiva celkem 1 019 749 2 806