Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 23.12.2005

28.12.2005

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 23.12.2005 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 165 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 3,4 miljardilla eurolla 161,2 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,6 miljardilla eurolla 94,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 9,4 miljardilla eurolla 568 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 1 miljardilla eurolla 35,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 5,6 miljardilla eurolla 404 miljardiin euroon. Keskiviikkona 21.12.2005 erääntyi 308,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 314 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Samana päivänä EKP teki järjestelyt säännöllisen 30 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksujen suorittamiseksi torstaina 22.12.2005, jolloin erääntyi aiempi pitempiaikainen rahoitusoperaatio. Virheellisen tarjouksen vuoksi EKP ei kuitenkaan voinut toteuttaa uutta pitempiaikaista rahoitusoperaatiota tavanomaisen suuruisena, vaan ainoastaan 12,5 miljardin euron maksut suoritettiin kyseisenä päivänä. Loput 17,5 miljardia euroa jaettiin myöhemmin torstaina 22.12.2005 ylimääräisessä rahoitusoperaatiossa, jossa noudatettiin tavanomaisia pitempiaikaisen rahoitusoperaation menettelyjä ja jonka maksut suoritettiin perjantaina 23.12.2005. Molemmat rahoitusoperaatiot erääntyvät torstaina 30.3.2006.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa, lähes samoin kuin edelliselläkin viikolla, ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli sekin käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 7,6 miljardilla eurolla 150,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 148 133 −165
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 152 014 −4 697
2.1 Saamiset IMF:ltä 16 440 −3 140
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 135 574 −1 557
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 960 1 354
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 9 289 −167
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 9 289 −167
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 404 019 5 503
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 314 002 5 502
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 90 017 17
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 −16
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 3 500 297
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 94 435 576
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 40 274 −388
9 Muut saamiset 144 125 493
Vastaavaa yhteensä 1 019 749 2 806
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 567 962 9 366
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 150 732 −7 658
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 150 714 −7 569
2.2 Talletusmahdollisuus 18 −89
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 207 −12
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 43 476 1 087
5.1 Julkisyhteisöt 35 559 1 047
5.2 Muut 7 917 40
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 364 299
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 480 70
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 424 −17
8.1 Talletukset ja muut velat 8 424 −17
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 885 0
10 Muut velat 68 041 −332
11 Arvonmuutostilit 103 749 0
12 Pääoma ja rahastot 58 429 3
Vastattavaa yhteensä 1 019 749 2 806