Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 30.9.2005

5.10.2005

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 30.9.2005 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 12,1 miljardilla eurolla neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta sekä erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,7 miljardilla eurolla 165,4 miljardiin euroon. Pieneneminen johtui pääasiassa saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista; eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksuista ja arvopaperikaupoista tarkasteltavalla ajanjaksolla aiheutui 0,1 miljardin euron pieneneminen.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,8 miljardilla eurolla 90,9 miljardiin euroon, eli kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva 1,1 miljardin euron kasvu kumosi täysin uudelleenarvostusten pienentävän vaikutuksen. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4,3 miljardilla eurolla 533,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 5 miljardilla eurolla 57,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 6,4 miljardilla eurolla 383,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 28.9.2005 erääntyi 287,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 293,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 29.9.2005 erääntyi 30 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden 30 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla määrä oli käytännössä nollassa), ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla määrä oli käytännössä nollassa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 3 miljardilla eurolla 145,1 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 30.9.2005 esitetään erillisessä sarakkeessa ”arvonmuutoksista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna”. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat

Kulta: 393,124 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,2042

Japanin jeni / euro: 136,25

Erityiset nosto-oikeudet: 1,2036 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva
ii)arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 149 882 −38 12 148
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 160 042 39 −663
2.1 Saamiset IMF:ltä 19 439 −93 −43
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 140 603 132 −620
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 21 950 671 49
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 8 969 −70 −20
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 8 969 −70 −20
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 384 014 6 464 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 293 500 6 001 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 89 999 0 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 512 506 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 3 −43 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 3 392 −200 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 90 850 1 119 −346
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 40 723 −1 −26
9 Muut saamiset 136 222 548 2 190
Vastaavaa yhteensä 996 044 8 531 13 333
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva
ii)arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 533 209 4 306 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 145 175 −2 944 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 145 104 −2 994 0
2.2 Talletusmahdollisuus 71 55 0
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 −5 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 127 0 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 65 427 5 179 0
5.1 Julkisyhteisöt 57 851 4 980 0
5.2 Muut 7 576 199 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 057 724 0
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 246 −50 3
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 430 894 1
8.1 Talletukset ja muut velat 10 430 894 1
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 885 0 −11
10 Muut velat 62 336 423 1 883
11 Arvonmuutostilit 103 749 0 11 457
12 Pääoma ja rahastot 58 403 −1 0
Vastattavaa yhteensä 996 044 8 531 13 333