Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 30. september 2005

5. oktoober 2005

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

30. septembril 2005 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 12,1 miljardi euro võrra. Selle tingisid peamiselt kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ning eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,7 miljardi euro võrra 165,4 miljardi euroni. See oli peamiselt tingitud varade ja kohustuste kvartaalsest ümberhindlusest. Eurosüsteemi keskpankade kliendi- ja portfellitehingute tulemusel vähenes maht vaadeldaval perioodil 0,1 miljardi euro võrra.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,8 miljardi euro võrra 90,9 miljardi euroni, kusjuures tehingutega kaasnenud 1,1 miljardi euro suurune kasv tühistas täielikult ümberhindlustest tingitud mahu vähenemise. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 4,3 miljardi euro võrra 533,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 5 miljardi euro võrra 57,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 6,4 miljardi euro võrra 383,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 28. septembril 2005 möödus 287,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 293,5 miljardit eurot. Neljapäeval, 29. septembril 2005 möödus 30 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 30 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,5 miljardi euro ulatuses ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal kumbagi praktiliselt ei kasutatud).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 3 miljardi euro võrra 145,1 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2005. aasta 30. septembri seisuga on esitatud eraldi lahtris “Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb ümberhindlustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 393,124 eurot untsi kohta

USD / EUR: 1,2042

JPY / EUR: 136,25

SDRid: 1,2036 EUR / SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) ümberhindlustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 149 882 −38 12 148
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 160 042 39 −663
2.1 Nõuded RVFle 19 439 −93 −43
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 140 603 132 −620
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 21 950 671 49
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 8 969 −70 −20
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 8 969 −70 −20
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 384 014 6 464 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 293 500 6 001 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 89 999 0 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 512 506 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 3 −43 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 3 392 −200 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 90 850 1 119 −346
8 Valitsussektori võlg eurodes 40 723 −1 −26
9 Muud varad 136 222 548 2 190
Varad kokku 996 044 8 531 13 333
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) ümberhindlustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 533 209 4 306 0
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 145 175 −2 944 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 145 104 −2 994 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 71 55 0
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 −5 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 127 0 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 65 427 5 179 0
5.1 Valitsussektor 57 851 4 980 0
5.2 Muud kohustused 7 576 199 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 11 057 724 0
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 246 −50 3
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 430 894 1
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 430 894 1
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 885 0 −11
10 Muud kohustused 62 336 423 1 883
11 Ümberhindluskontod 103 749 0 11 457
12 Kapital ja reservid 58 403 −1 0
Kohustused kokku 996 044 8 531 13 333