Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Dobrodelna akcija ECB

14. marec 2011

Ob koncu leta 2010 je Evropska centralna banka (ECB) sklenila, da bo v okviru dobrodelne akcije, ki jo je začela tega leta, izbranim dobrodelnim organizacijam v euroobmočju darovala skupno 100.000 EUR. Z akcijo želi ECB pomagati dobrodelnim organizacijam, ki delujejo na družbenem ali humanitarnem področju, imajo sedež v euroobmočju, so znane in uživajo spoštovanje ter niso povezane z nobeno politično organizacijo. Poleg tega imajo prednost tiste dobrodelne organizacije, ki prispevajo k družbeni vključenosti ljudi v Evropi. Lani je bil poseben poudarek namenjen organizacijam, ki delujejo na področju »zdravstvenega varstva za otroke in mladino«.

Dobrodelne organizacije, ki bodo prejele sredstva iz donacije, so bile izbrane v sodelovanju z nacionalnimi centralnimi bankami euroobmočja na osnovi zgoraj opisanih meril. Sredstva so bila v enakih deležih razdeljena naslednjim organizacijam:

Avstrija: Österreichische Kinder-Krebs-Hilfe

Belgija: Association Belge de Lutte contre la Mucoviscidose

Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose

Ciper: Centre for Preventive Paediatrics

Finska: Aseman Lapset ry

Francija: Fondation de France

Nemčija: Station Peiper – Forschungszentrum Lymphknotenkrebs bei Kindern und Jugendlichen an der Universitätsklinik Gießen

Grčija: Ανοιχτή Αγκαλιά (Širok objem)

Irska: RESPECT – Daughters of Charity Service for People with Intellectual Disability

Italija: NUOVARMONIA ONLUS – Associazione per i bambini trapiantati e le emergenze pediatriche

Luksemburg: Association luxembourgeoise d’aide aux enfants cardiaques

Häerzkrank Kanner zu Lëtzebuerg

Malta: Inspire – the Foundation for Inclusion

Nizozemska: Stichting Fitkids

Portugalska: Instituto de Apoio à Criança

Slovaška: Dobrý Anjel

Slovenija: Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje

Španija: Fundación Menudos Corazones

Donacija je bila zbrana iz prihodkov od zunanjih dejavnosti članov Izvršilnega odbora in drugih zaposlenih v ECB v zadnjih letih. V skladu z okvirom poklicne etike, ki ga je sprejela ECB, zaposleni sami od tretjih strank ne smejo sprejeti nikakršnega honorarja za zunanje dejavnosti, ki so povezane z njihovo zaposlitvijo v ECB. Ti honorarji se porabijo za dobrodelne namene. Enako določilo velja tudi za člane Izvršilnega odbora ECB.

ECB namerava tudi v prihodnje, ko bo ponovno zbran zadosten znesek, darovati sredstva dobrodelnim organizacijam.

Speaking engagements

Stiki za medije