Menu
TISKOVÁ ZPRÁVA

ECB vybrala účastníky postupující do revizní etapy soutěže na projekt nového sídla ECB

18. března 2004

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) se rozhodla přizvat k účasti v revizní etapě mezinárodní architektonické soutěže na projekt nového sídla ECB tyto oceněné kanceláře:

  • Coop Himmelb(l)au, Vídeň, Rakousko,
  • ASP Schweger Assoziierte, Berlín, Německo,
  • 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang, Darmstadt, Německo/Selangor, Malajsie.

Hlavním účelem této revizní etapy je úprava soutěžních projektů podle doporučení a požadavků poroty, ECB a města Frankfurt. Tato etapa bude proto probíhat v úzké spolupráci s městem Frankfurt.

Návrhy těchto tří architektonických kanceláří v soutěži na projekt nového sídla ECB ocenila mezinárodní porota 13. února 2004 (viz tisková zpráva ze 13. února 2004 „Mezinárodní porota vybrala tři vítězné návrhy v architektonické soutěži na projekt nového sídla ECB“). Všechny tři architektonické kanceláře představí ECB své upravené návrhy v září 2004. Pravděpodobně v září nebo říjnu 2004 pak Rada guvernérů zadá zpracování projektu nového sídla ECB jedné z oceněných kanceláří.

Další informace o novém sídle ECB jsou k dispozici na internetové stránce ECB http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises.

Kontakty pro média