SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Den Europæiske Centralbank vedtager udtalelse om udkast til forfatning

22. september 2003

Den Europæiske Centralbank (ECB) har, efter anmodning fra Rådet for den Europæiske Union, vedtaget en udtalelse om udkastet til en forfatning, som er udarbejdet af Det Europæiske Konvent, og som vil danne grundlag for den kommende regeringskonference.

ECB kan tilslutte sig udkastet til forfatningen. ECB finder, at udkastet forenkler, effektiviserer og præciserer Den Europæiske Unions retlige og institutionelle ramme, og at det styrker EU's evne til at handle både på europæisk og på internationalt plan. Udkastet til forfatningen er et vigtigt skridt i bestræbelserne på at forberede EU på fremtiden i overensstemmelse med Laeken-erklæringen.

ECB forstår, at overførslen af bestemmelserne om ECB og Eurosystemet fra EF-traktaten til forfatningen ikke indebærer nogen ændringer i indholdet, og at ECB's og ESCB's opgaver, mandat, status og regelsæt i alt væsentligt forbliver uændrede. ECB lægger betydelig vægt på, at indholdet i statutten for ESCB og ECB og andre protokoller, der er relevante for den økonomiske og monetære union ikke ændres, og at disse dokumenter knyttes som bilag til forfatningen, således at de udgør en integrerende del af forfatningen.

Til trods for denne generelt positive vurdering har ECB identificeret en række aspekter i udkastet til forfatningen, som bør forbedres. ECB foreslår især:

  • at der indsættes en henvisning til "ikke-inflationær vækst" eller "prisstabilitet" i artikel I-3 i forfatningen med henblik på at bevare den fremtrædende plads, som disse begreber har nu forrest i EF-traktaten og også som princip for Unionen
  • at der byttes rundt på visse overskrifter i afsnit IV i del I for tydeligt at indikere, at ECB indgår i Unionens institutionelle ramme, selv om ECB ikke optræder på listen over Unionens institutioner, og at der tilføjes en omtale af ESCB og Eurosystemet i overskriften i artikel I-29, som i øjeblikket udelukkende omtaler ECB
  • at det i artikel I-29 også anerkendes, at de nationale centralbanker er og forbliver uafhængige
  • at der som betegnelse for ECB og de nationale centralbanker, der har indført euroen, indføjes en omtale af det almindeligt anerkendte begreb "Eurosystem" i udkastet til forfatningen
  • at der tilføjes en eksplicit omtale af ESCB's ansvarsområde i artikel III-90.

ECB's udtalelse, som inden længe vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, er tilgængelig på ECB's websted på alle officielle fællesskabssprog.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt