SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

AFGØRELSER OM UDSTEDELSE AF EUROSEDLER OG OM FORDELING AF MONETÆRE INDTÆGTER

6. december 2001

Afgørelse om udstedelse af eurosedler

Fra og med 1. januar 2002 er eurosedler lovligt betalingsmiddel i alle landene i euroområdet. Alle pengesedler af samme værdi har samme udformning, uanset i hvilket land de sættes i omløb, og de vil kunne "vandre" frit mellem alle landene i euroområdet.

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) har besluttet, at ECB og de 12 nationale centralbanker, der tilsammen udgør Eurosystemet, skal udstede eurosedler.

ECB får tildelt en andel på 8 pct. af den samlede værdi af de eurosedler, der er i omløb fra begyndelsen af 2002, mens 92 pct. af eurosedlerne udstedes af de 12 nationale centralbanker. De enkelte nationale centralbankers andel af de eurosedler, der udstedes, svarende til deres indbetalte andel i ECBs kapital, vil fremgå af deres balance. Eurosystemets samlede seddeludstedelse vil fremgå af den konsoliderede ugentlige balance, som offentliggøres af ECB.

I overensstemmelse med princippet om en decentral udførelse af Eurosystemets operationer er det de 12 nationale centralbanker, der sætter alle eurosedler, herunder sedler udstedt af ECB, i omløb, tager dem ud af omløb og står for den fysiske håndtering af disse sedler.

Afgørelse om fordeling af monetære indtægter fra og med regnskabsåret 2002

Udførelsen af de pengepolitiske opgaver skaber monetære indtægter, også kaldet "møntningsgevinst". I henhold til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank skal de indtægter, som skabes i euroområdet, sammenlægges og fordeles mellem de nationale centralbanker i overensstemmelse med deres respektive indbetalte andel i ECBs kapital. Dette skal ske på en måde, som sikrer, at de nationale centralbankers relative indtægtspositioner ikke i fremtiden påvirkes af ændringer i seddelomløbet.

I den treårige periode fra 1999 til 2001 er møntningsgevinsten fra de nationale sedler, som var i omløb, ikke blevet sammenlagt og fordelt. I henhold til Styrelsesrådets afgørelse om ordningen, som gælder fra 2002, indregnes alle sedler i de nationale centralbankers monetære forpligtelser ved beregningen af de monetære indtægter. Resultatet af sedlernes indregning opnås gradvist i henhold til en overgangsordning, som gennemføres for at mindske indvirkningen på de nationale centralbankers nuværende relative indtægtspositioner. I overgangsperioden, som løber frem til udgangen af 2007, sker der en justering af de monetære indtægter, som tildeles de nationale centralbanker, idet der tages højde for forskellen mellem den enkelte nationale centralbanks gennemsnitlige seddelomløb i perioden juli 1999 - juni 2001 og gennemsnitsværdien af de pengesedler, som den i den nævnte periode ville være blevet tildelt i henhold til ECBs fordelingsnøgle for kapitalindskud. Justeringen reduceres hvert år frem til udgangen af 2007, hvorefter de monetære indtægter fordeles i fuld overensstemmelse med de nationale centralbankers indbetalte andel i ECBs kapital.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt