Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE:

EUROSETELIEN LIIKKEESEENLASKUA JA RAHOITUSTULON JAKAMISTA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET

6.12.2001

Eurosetelien liikkeeseenlaskua koskeva päätös

Tammikuun 1. päivästä 2002 lähtien eurosetelit ovat laillisia maksuvälineitä kaikissa euroalueen maissa. Kaikki samanarvoiset setelit ovat täysin samanlaisia riippumatta siitä, missä maassa ne lasketaan liikkeeseen, ja setelit voivat liikkua euroalueella vapaasti maasta toiseen.

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston päätöksen mukaan euroseteleitä laskevat liikkeeseen EKP ja 12 kansallista keskuspankkia, jotka yhdessä muodostavat eurojärjestelmän.

EKP:n osuus vuoden 2002 alussa liikkeeseen laskettavien eurosetelien kokonaisarvosta on 8 %, ja 12 kansallista keskuspankkia laskevat liikkeeseen loput 92%. Kunkin kansallisen keskuspankin taseeseen merkittävä osuus liikkeeseen lasketuista euroseteleistä vastaa sen maksamaa osuutta EKP:n pääomasta. Eurojärjestelmän liikkeeseen laskemien setelien kokonaisarvo kirjataan EKP:n julkaisemaan eurojärjestelmän konsolidoituun viikkotaseeseen.

Eurojärjestelmän operaatioissa noudatettavan hajauttamisperiaatteen mukaisesti 12 kansallista keskuspankkia huolehtivat käytännössä kaikkien eurosetelien - myös EKP:n liikkeeseen laskemien - fyysisestä liikkeellepanosta ja liikkeestä poistamisesta.

Päätös rahoitustulon jakamista varainhoitovuodesta 2002 alkaen

Rahapoliittisten tehtävien hoitamisesta kertyy keskuspankeille rahoitus- eli seignioragetuloa. Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön mukaisesti euroalueella näin kertyvä rahoitustulo lasketaan yhteen ja jaetaan kansallisten keskuspankkien kesken suhteessa niiden maksamiin osuuksiin EKP:n pääomasta. Tällä menettelytavalla varmistetaan, etteivät muutokset liikkeessä olevien seteleiden määrissä vaikuta kansallisten keskuspankkien suhteelliseen tulotilanteeseen.

Kansallisten seteleiden liikkeeseenlaskusta kertynyttä seignioragetuloa ei ole vuosina 1999— 2001 laskettu yhteen ja jaettu keskuspankkien kesken. EKP:n neuvoston päätös määrittelee vuodesta 2002 alkaen sovellettavan käytännön. Päätöksen mukaan kaikki setelit luetaan kansallisten keskuspankkien rahoitustulon pohjana oleviin velkoihin. Jotta vaikutus tämänhetkiseen rahoitustulon jakautumiseen kansallisten keskuspankkien kesken olisi mahdollisimman pieni, muutos toteutetaan vähitellen. Vuoden 2007 loppuun asti kestävän siirtymäkauden aikana kullekin kansalliselle keskuspankille jaettavaa osuutta rahoitustulosta korjataan siten, että siinä otetaan huomioon ero pankin liikkeeseen laskemien, heinäkuun 1999 ja kesäkuun 2001 välisenä aikana keskimäärin liikkeessä olleiden seteleiden arvon ja niiden seteleiden arvon välillä, jotka pankille olisivat tuona aikana EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteen mukaan keskimäärin kuuluneet. Tätä korjauserää pienennetään vuosi vuodelta vuoden 2007 loppuun asti, minkä jälkeen rahoitustulo jaetaan kansallisten keskuspankkien kesken yksinomaan suhteessa niiden EKP:n pääomasta maksamiin osuuksiin.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle