SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

31. august 2000

På sit møde i dag traf Styrelsesrådet for ECB følgende pengepolitiske beslutninger:

1. Den laveste budrente på Eurosystemets primære markedsoperationer forhøjes med 0,25 procentpoint til 4,50 pct. med virkning fra den operation, der afvikles den 6. september 2000.

2. Renten på den marginale udlånsfacilitet forhøjes med 0,25 procentpoint til 5,50 pct. med virkning fra den 1. september 2000.

3. Renten på indlånsfaciliteten forhøjes med 0,25 procentpoint til 3,50 pct. med virkning fra den 1.september 2000.

Styrelsesrådet er af den opfattelse, at de økonomiske vækstbetingelser og udsigterne i euroområdet er særdeles gunstige. For at fastholde dette gunstige klima må prisstabiliteten på mellemlang sigt sikres. Mens de nuværende forhold i høj grad er påvirket af udviklingen i oliepriserne og valutakursen og ikke kan afhjælpes af pengepolitikken på kort sigt, er det bydende nødvendigt, at opadgående pres på priserne på mellemlang sigt begrænses. De pengepolitiske beslutninger, der er truffet i dag, støtter de gunstige udsigter for høj økonomisk vækst i euroområdet.

Hvad angår den første søjle i ECB's pengepolitiske strategi indikerer de seneste oplysninger, at væksten i M3 er fortsat med at afvige i opadgående retning fra referenceværdien på 4½%, selv om de foranstaltninger, der er truffet siden november 1999 gradvis slår igennem. Samtidig viser væksten i kreditgivning til den private sektor, som udgjorde omkring 10%, at husholdninger og virksomheder betragter finansieringsvilkårene i euroområdet som yderst gunstige. I forbindelse med den robuste ekspansion i den økonomiske aktivitet ville en fortsættelse af situationen med rigelig likviditet udgøre en risiko for prisstabiliteten.

Udviklingen i nøgleindikatorer relateret til den anden søjle peger i samme retning. Den vedvarende depreciering af eurokursen og den fornyede stigning i oliepriserne har i stigende grad bevirket et opadgående pres på importpriserne og forbrugerpriserne i euroområdet. Samtidig har de seneste data bekræftet, at euroområdet er gået ind i en periode med stærk vækst, og at udsigterne fortsat er yderst positive.

Styrelsesrådet vil fortsat sikre, at prisstabiliteten opretholdes i euroområdet og vil fortsat være på vagt over for alle nye risici for prisstabiliteten. Samtidig understreger det, at både sunde offentlige finanser, navnlig nøje overholdelse af stabilitets- og vækstpagtens kriterier, og fortsatte strukturelle foranstaltninger med henblik på at øge fleksibiliteten på arbejds- og varemarkederne, vil være nøglen til en varig stigning i euroområdets vækstpotentiale.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.