Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste
LEHDISTÖTIEDOTE:

Rahapoliittisia päätöksiä

31.8.2000

Tämänpäiväisessä kokouksessaan EKP:n neuvosto teki seuraavat rahapoliittiset päätökset:

  1. Eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden korkotarjousten alaraja nostetaan 0,25 prosenttiyksiköllä 4,50 prosenttiin alkaen operaatiosta, jonka maksut suoritetaan 6.9.2000.

  2. Maksuvalmiusluoton korko nostetaan 0,25 prosenttiyksiköllä 5,50 prosenttiin 1.9.2000 alkaen.

  3. Talletuskorko nostetaan 0,25 prosenttiyksiköllä 3,50 prosenttiin 1.9.2000 alkaen.

EKP:n neuvosto katsoo, että euroalueen taloudellinen tilanne ja kasvunäkymät ovat erittäin suotuisat. Jotta tämä suotuisa tilanne voisi jatkua, keskipitkän aikavälin hintavakaus on turvattava. Koska tämänhetkiseen tilanteeseen vaikuttaa huomattavasti öljyn hinnan ja euron valuuttakurssin kehitys, eikä tilannetta voi lyhyellä aikavälillä korjata rahapolitiikan keinoin, on erittäin tärkeää hillitä hintojen nousupaineita keskipitkällä aikavälillä. Tänään tehdyt rahapoliittiset päätökset tukevat euroalueen voimakkaan talouskasvun suotuisten näkymien jatkumista.

EKP:n rahapolitiikan strategian ensimmäisen pilarin osalta voidaan todeta, että vaikka marraskuun 1999 jälkeen tehdyt toimet ovat vähitellen alkaneet vaikuttaa, tuoreimmat käytettävissä olevat tiedot viittaavat siihen, että M3:n kasvuvauhti on edelleen 4½ prosentin viitearvoa nopeampaa. Samaan aikaan yksityiselle sektorille myönnettyjen luottojen määrän kasvuvauhti on noin 10 %, mikä viittaa siihen, että kotitaloudet ja yritykset pitävät euroalueen rahoitustilannetta erittäin suotuisana. Tilanteessa, jossa taloudellinen toimeliaisuus kasvaa voimakkaasti, runsas likviditeetti olisi riski hintavakaudelle.

Toiseen pilariin liittyvien keskeisten indikaattorien kehitys osoittaa samankaltaisia merkkejä. Euron valuuttakurssin pitkään jatkunut heikentyminen ja se, että öljyn hinta on noussut uudestaan, ovat aiheuttaneet kasvavia nousupaineita kuluttajahintoihin. Samaan aikaan tuoreet tiedot ovat vahvistaneet, että euroalueen talouskasvu on nyt voimakasta ja että kasvunäkymät ovat edelleen erittäin positiiviset.

EKP:n neuvosto varmistaa vastaisuudessakin euroalueen hintavakauden säilymisen ja seuraa valppaasti kaikkia hintavakauteen kohdistuvia riskejä. Samalla EKP:n neuvosto korostaa sekä julkisen talouden rahoitusaseman tervehdyttämistä, erityisesti vakaus- ja kasvusopimuksen kriteerien tarkkaa noudattamista, että rakenteellisten toimenpiteiden jatkamista työ- ja hyödykemarkkinoiden joustavuuden lisäämiseksi keskeisinä tekijöinä, joiden avulla voidaan kestävästi parantaa euroalueen kasvumahdollisuuksia.

EKP:n neuvoston hyväksymä tarkka sanamuoto käy ilmi englanninkielisestä versiosta.