Menu
PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

16. marts 2000

På sit møde i dag (hvori også formanden for Europa-Kommissionen, Romano Prodi, deltog) traf Styrelsesrådet for ECB følgende pengepolitiske beslutninger:

  1. Renten på Eurosystemets primære markedsoperationer forhøjes med 0,25 procentpoint til 3,5 pct. med virkning fra den operation, der afvikles den 22. marts 2000.

  2. Renten på den marginale udlånsfacilitet forhøjes med 0,25 procentpoint til 4,5 pct. med virkning fra den 17. marts 2000.

  3. Renten på indlånsfaciliteten forhøjes med 0,25 procentpoint til 2,5 pct. med virkning fra den 17. marts 2000.

Efter den regelmæssige undersøgelse af udsigterne for prisudviklingen i euroområdet på grundlag af de seneste oplysninger om de monetære, finansielle og andre økonomiske udviklingstendenser bekræftede Styrelsesrådet den vurdering, der blev fremsat af formanden for ECB i de indledende bemærkninger til pressekonferencen efter Styrelsesrådets møde den 2. marts 2000 samt i den herefter følgende udgave af ECB's Månedsoversigt. Som det fremgik heraf, synes de økonomiske vilkår og udsigterne for euroområdet at være bedre i øjeblikket end på noget tidspunkt i det foregående årti. Samtidig blev de opadgående risici for prisstabiliteten betragtet som en grund til at være årvågen. Beslutningen i dag modvirker disse risici i opadgående retning og bidrager derved til at fastholde de gunstige udsigter for økonomien i euroområdet.

Med hensyn til den første søjle i Eurosystemets pengepolitiske strategi, peger M3-vækstens fortsatte afvigelse fra referenceværdien på 4 1/2 pct. på, at der er rigelig likviditet i euroområdet, især set i sammenhæng med den fortsatte stærke vækst i kredit ydet til den private sektor.

Hvad angår den anden søjle peger de fleste indikatorer og prognoser på et øget opadgående pres på forbrugerprisinflationen på mellemlang sigt. Den kraftige stigning i oliepriserne og den hidtidige nedadgående bevægelse i euroens kurs bevirker et opadgående pres på importomkostningerne og producentpriserne. I forbindelse med et stærkt konjunkturopsving er der risiko for, at disse udviklingstendenser kan have vedvarende indflydelse på forbrugerprisinflationen via afledede virkninger.

Forhøjelsen af ECB's renter i dag følger de beslutninger om renteforhøjelse, der blev taget den 4. november 1999 og den 3. februar 2000, og er en fortsættelse af politikken om at modvirke disse opadgående risici for prisstabiliteten i tide og på en forebyggende måde. Ved at sikre en ikke-inflationær situation vil dette skridt bidrage til at sikre vedvarende økonomisk vækst i euroområdet.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

Speaking engagements

Medie- og pressehenvendelser