Menu
LEHDISTÖTIEDOTE:

Rahapoliittisia päätöksiä

16.3.2000

Tämänpäiväisessä kokouksessaan (johon osallistui myös Euroopan komission puheenjohtaja R. Prodi) EKP:n neuvosto teki seuraavat rahapoliittiset päätökset:

  1. Eurojärjestelmän perusrahoitusoperaation korko nostetaan 0,25 prosenttiyksiköllä 3,5 prosenttiin alkaen operaatiosta, jonka maksut suoritetaan 22.3.2000.

  2. Maksuvalmiusluoton korko nostetaan 0,25 prosenttiyksiköllä 4,5 prosenttiin 17.3.2000 alkaen.

  3. Talletuskorko nostetaan 0,25 prosenttiyksiköllä 2,5% prosenttiin 17.3.2000 alkaen.

Tarkasteltuaan säännölliseen tapaansa euroalueen hintakehitysnäkymiä raha- ja reaalitaloutta sekä rahoitusmarkkinoita koskevien tuoreiden tietojen perusteella EKP:n neuvosto vahvisti arvion, jonka EKP:n pääjohtaja esitti EKP:n neuvoston 2.3.2000 pitämän kokouksen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa ja joka sisältyi myös kokousta seuranneeseen EKP:n Kuukausikatsaukseen. Kuten tällöin oli todettu, euroalueen taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät vaikuttavat tällä hetkellä suotuisammilta kuin koskaan kuluneella vuosikymmenellä. Samalla oli katsottu, että hintavakauteen kohdistuvat hintojen nousupaineet vaativat valppautta. Tämänpäiväinen päätös hillitsee näitä hintojen nousupaineita ja myötävaikuttaa siten euroalueen talousnäkymien jatkumiseen suotuisina.

Eurojärjestelmän rahapolitiikan strategian ensimmäisestä pilarista voidaan todeta, että M3:n kasvuvauhdin pitkäaikainen poikkeaminen 4 1/2 prosentin viitearvostaan osoittaa euroalueella olevan runsaasti likviditeettiä, erityisesti kun sitä tarkastellaan yhdessä yksityissektorille myönnettyjen luottojen vahvana jatkuneen kasvun kanssa.

Useimpien toiseen pilariin kuuluvien indikaattorien ja ennusteiden mukaan kuluttajahintoihin kohdistuu yhä enemmän nousupaineita keskipitkällä aikavälillä. Öljyn hinnan voimakas kallistuminen ja euron valuuttakurssin aiempi heikentyminen aiheuttavat nousupaineita tuonti- ja tuottajahintoihin. Suhdannenäkymien ollessa suotuisat on olemassa riski siitä, että nämä kehityssuunnat saattaisivat kerrannaisvaikutusten kautta vaikuttaa pysyvästi kuluttajahintainflaatioon.

Tämänpäiväistä EKP:n koronnostoa edelsivät 4.11.1999 ja 3.2.2000 tehdyt korkojennostopäätökset ja myös tämänpäiväisellä nostopäätöksellä hillitään hintavakauteen kohdistuvia hintojen nousupaineita oikea-aikaisesti ja ennakoivasti. Varmistamalla, ettei inflaatio kiihdy, koronnosto takaa osaltaan euroalueen kestävän talouskasvun.

EKP:n neuvoston hyväksymä tarkka sanamuoto käy ilmi englanninkielisestä versiosta.

Speaking engagements

Yhteyshenkilöt