Menu

Członek Zarządu EBC

Wykształcenie

1995
Doktorat z ekonomii, Uniwersytet Harvarda
1993
Magisterium z ekonomii, Uniwersytet Harvarda
1991
Licencjat (czteroletni) z ekonomii, najwyższa nota i złoty medal, Trinity College, Dublin

Kariera zawodowa

2015–2019
Prezes Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland
2012–2019
Profesor ekonomii politycznej (Whately Professor of Political Economy), Trinity College, Dublin
2004–2012
Profesor makroekonomii międzynarodowej, Trinity College, Dublin
2000–2004
Profesor ekonomii (Associate Professor), Trinity College, Dublin
1997–2000
Docent ekonomii (Lecturer), Trinity College, Dublin
1995–1997
Adiunkt ekonomii i spraw międzynarodowych (Assistant Professor), Uniwersytet Columbia

Wybrane funkcje zawodowe

 • Przewodniczący Doradczego Komitetu Technicznego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS), 2017–2019
 • Przewodniczący grupy zadaniowej wysokiego szczebla ERRS ds. bezpiecznych aktywów, 2016–2018
 • Przewodniczący grupy ds. analizy statystyk gospodarczych przy centralnym urzędzie statystycznym Irlandii (Central Statistics Office), 2016
 • Przewodniczący Doradczego Komitetu Naukowego ERRS, 2015
 • Współprzewodniczący wspólnej grupy zadaniowej ERRS z udziałem Doradczego Komitetu Technicznego, Doradczego Komitetu Naukowego i Komitetu ds. Stabilności Finansowej ds. kwestii makroostrożnościowych i zmiany strukturalnej w warunkach niskich stóp procentowych, 2015
 • Dyrektor międzynarodowego programu makroekonomiczno-finansowego, Centre for Economic Policy Research (CEPR), 2015; pracownik naukowy (Research Fellow) CEPR, od 2002; młodszy pracownik naukowy (Research Affiliate) CEPR, 1997–2001
 • Przewodniczący irlandzkiego stowarzyszenia ekonomicznego (Irish Economics Association), 2012–2014
 • Członek irlandzkiej akademii nauk (Royal Irish Academy), od 2007
 • Członek komitetu ds. międzynarodowej polityki gospodarczej i reform (Committee on International Economic Policy and Reform, CIEPR), 2012–2015
 • Członek Grupy Bellagio, 2010–2015
 • Członek rady zarządzającej irlandzkiego instytutu badań ekonomiczno-społecznych (Economic and Social Research Institute, ESRI), 2010–2016
 • Założyciel bloga „The Irish Economy”, od 2008
 • Członek naukowego zespołu doradczego słowackiej rady ds. budżetu (Rada pre rozpočtovú zodpovednosť), 2013–2015
 • Członek irlandzkiej rady ds. statystyki (National Statistics Board), 2009–2013
 • Członek „gabinetu cieni” EBC (ECB Shadow Council), Handelsblatt, 2005–2007
 • Międzynarodowy pracownik naukowy, Instytut Gospodarki Światowej (Institut für Weltwirtschaft, IfW) w Kilonii, od 2005
 • Członek zewnętrznego komitetu kontrolnego (Suomen Pankki – Finlands Bank 2004, European Central Bank 2010/2011, Central Bank of Ireland 2011/2012, Bank of Israel 2012)
 • Konsultant naukowy (główna działalność):
  Europejski Bank Centralny (2006–2007, 2014–2016); Bank Rozrachunków Międzynarodowych (2015); Bank Portugalii (2015); Międzynarodowy Fundusz Walutowy (2014); Bank Światowy (2006–2007, 2011, 2014–2015); Urząd Monetarny Singapuru (2013); Komisja Europejska (2012-2013); Zarząd Rezerwy Federalnej (2013); Ministerstwo Skarbu Nowej Zelandii (2010–2011); Azjatycki Bank Rozwoju (2009–2011); wspólny komitet ds. finansów i służb publicznych parlamentu irlandzkiego (Oireachtas) (2010); Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (2009–2010); SIEPS (Swedish Institute for European Policy Studies) (2009–2010); narodowa rada gospodarczo-społeczna w Irlandii (2009); instytut ESRI-Japonia (2007–2009); Bank Szwecji (2005–2006); narodowa rada ds. konkurencyjności w Irlandii (konkurencyjność cenowa i płacowa) (2004); kancelaria premiera Irlandii (Taoiseach) (2002)
 • Konsultant prawny (dodatkowa działalność); prelegent na konferencjach branży finansowej (dodatkowa działalność)

Wybrane wyróżnienia, nagrody i granty

 • Royal Irish Academy: złoty medal w dziedzinie nauk społecznych, 2015
 • Nagroda Bhagwati (wspólnie z Gianem Marią Milesi-Ferrettim), 2010
 • Stypendium EBC im. Lamfalussy’ego, 2004–2005
 • Nagroda im. Germána Bernácera w dziedzinie ekonomii monetarnej
 • Nagroda Barringtona 1997–1998
 • Finansowane przez National Science Foundation stypendium Harvard-MIT Research Training Group in Positive Political Economy Fellowship, 1994–1995
 • Stypendium John F. Kennedy Fund Scholarship, 1994
 • Stypendium Harvard Graduate Student Fellowship, 1991–1995
 • Złoty medal, nagrody im. Whately'ego i Bastable’a w dziedzinie ekonomii, Trinity College, Dublin, 1991. Najwyższa nota i najlepszy wynik egzaminów końcowych na studiach ekonomicznych
 • Stypendium naukowe, Trinity College, Dublin, 1989. Najlepszy wynik egzaminu stypendialnego
 • Wyróżnienie dla nowo przyjętych studentów (Entrance Exhibition), Trinity College, Dublin, 1987
 • Granty:
  Irish Research Council, Institute for New Economic Thinking, Fondation Banque de France, NORFACE, Royal Irish Academy

Działalność naukowa

Główne obszary badawcze:
makroekonomia międzynarodowa, europejska gospodarka monetarna, globalizacja finansów, cykliczność polityki fiskalnej, gospodarka Irlandii

Publikacje w:
Journal of the Statistical and Social Inquiry Society of Ireland, Journal of International Economics, Pacific Economic Review, Fiscal Studies, Scandinavian Journal of Economics, International Journal of Central Banking, National Institute Economic Review, World Economics, Economic and Social Review, Open Economies Review, Journal of International Money and Finance, New Zealand Economic Papers, European Economic Review, Moneda y Credito, World Economy, Journal of Economic Perspectives, International Finance, IMF Economic Review, Nordic Economic Policy Review, American Economic Review, Journal of Money, Credit and Banking, Journal of the Japanese and International Economies, Review of Economics and Statistics, Economic Policy, The Economic Journal, Journal of Public Economics, NBER Macroeconomics Annual, Oxford Economic Papers, Canadian Journal of Economics, Journal of Development Economics.