European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Leg me uit

Verstrikt geraakt in de terminologie? Sleutelbegrippen uitgelegd in simpele bewoordingen.

PEPP: wat is het?

28 juli 2021

Het pandemie-noodaankoopprogramma (PEPP) is in maart 2020 geïntroduceerd om de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De kosten van lenen worden erdoor verlaagd en banken in het eurogebied verstrekken meer krediet. Dat helpt mensen en bedrijven om de crisis door te komen. Maar hoe werkt het PEPP?

meer

Wat zijn TLTRO's?

30 maart 2021

TLTRO's (targeted longer-term refinancing operations) zijn gerichte, langerlopende herfinancieringstransacties die banken stimuleren om betaalbaar krediet te blijven verlenen aan bedrijven en particulieren. Dat bevordert weer de bestedingen en de investeringen in de economie. Maar hoe werken TLTRO's precies?

meer

Van wie is de ECB?

30 januari 2020

De ECB is van alle landen in de EU samen. Dit betekent dat ze allemaal een bepaalde bijdrage leveren aan het kapitaal van de ECB. Maar hoe wordt die bijdrage berekend?

meer

Wat zijn de voordelen van de euro?

14 november 2018

De euro is onderdeel van ons dagelijks leven en maakt het voor ons makkelijker in het buitenland zaken te doen, te reizen, te studeren, te wonen en te werken. Maar onze gezamenlijke munt is veel meer dan een gemakkelijke manier om te betalen.

meer

Wat is de rente voor de marginale beleningsfaciliteit?

13 september 2018

De marginale beleningsfaciliteit van de ECB biedt banken leningen voor een periode van één dag. De rente op deze leningen is een van de drie rentetarieven die de ECB elke zes weken vaststelt.

meer

Wat is de rente voor de basisherfinancieringstransacties?

13 september 2018

De rente voor de basisherfinancieringstransacties is de rente die banken betalen wanneer ze voor een periode van een week geld lenen van de ECB. Het is een van de drie rentetarieven die de ECB elke zes weken vaststelt.

meer

Waarom is cyberweerbaarheid belangrijk?

10 april 2018

Cyberaanvallen vormen niet alleen bedreiging voor particulieren en organisaties, maar kunnen ook bredere gevolgen hebben. Kom te weten wat de ECB doet om cyberweerbaarheid te bevorderen en waarom we allemaal alert moeten zijn.

meer

Wat is de bitcoin?

13 februari 2018

De bitcoin wordt vaak een virtuele valuta genoemd, maar er zijn verschillende redenen waarom het eigenlijk geen valuta is. Welke dan? En waarom zou je nog eens goed moeten nadenken voordat je bitcoins koopt?

meer

Wat is forward guidance?

15 december 2017

Wanneer de ECB ‘forward guidance’ geeft, verstrekken we informatie over onze voornemens met betrekking tot ons toekomstig monetair beleid. Waarom doen we dit en wat is de invloed ervan op de economie?

meer

Wat zijn structurele hervormingen?

18 oktober 2017

Na de financiële crisis riepen politici en beleidsmakers regelmatig op tot structurele hervormingen om de economische groei aan te zwengelen. Maar wat zijn structurele hervormingen? En waarom vindt de ECB, die als mandaat heeft de prijzen stabiel te houden, structurele hervormingen van belang?

meer

Wat is seigniorage?

7 april 2017

Het nieuwe biljet van €50 is in omloop gekomen en ligt klaar voor u in geldautomaten. Maar weet u hoe de centrale banken die de bankbiljetten uitgeven als gevolg daarvan inkomen genereren? Kom hier meer te weten over hoe seigniorage werkt in het eurogebied.

meer

Wat is onderpand?

2 november 2016

Wat is onderpand en waarom vragen centrale banken erom?

meer

Wat zijn niet-renderende leningen?

12 september 2016

Leningen worden gezien als ‘niet-renderend’ als de kredietnemer meer dan 90 dagen achterloopt met het betalen van de overeengekomen termijnen. Waarom zijn ‘slechte leningen’ een probleem voor banken en welke invloed hebben ze op het monetair beleid?

meer

Wat zijn minimumreserveverplichtingen?

11 augustus 2016

Banken zijn verplicht een bepaalde hoeveelheid geld aan te houden op hun rekening-courant bij de centrale bank. Waarom moeten ze dit doen, en hoe werkt dat?

meer

Wat is TARGET2?

29 juni 2016

TARGET2 is een betalingssysteem van, en beheerd door, het Eurosysteem. Maar waarom is het belangrijk, en hoe werkt het?

meer

Wat is het verschil tussen nominale en reële rente?

25 mei 2016

Wat is het verschil tussen nominale en reële rente? En waarom is dat van belang?

meer

Wat is ‘de stille periode’?

14 april 2016

De leden van de Raad van Bestuur nemen vóór monetairbeleidsvergaderingen een zogeheten ‘stille periode’ in acht. Wat betekent dit in de praktijk?

meer

Wat is de depositorente?

10 maart 2016

De depositorente is een van de drie rentetarieven die de ECB elke zes weken als onderdeel van het monetair beleid vaststelt.

meer

Wat is een centrale bank?

10 juli 2015

Is een centrale bank gewoon een bank? Wat is de rol van centrale banken in de economie en wat maakt ze bijzonder?

meer

Hoe legt de ECB verantwoording af over haar activiteiten?

10 juli 2015

Wat betekent de verantwoordingsplicht voor de ECB? Hoe leggen we onze activiteiten uit aan het publiek?

meer

Wat is monetair beleid?

10 juli 2015

Waarom is monetair beleid van belang? Omdat het direct van invloed is op de rentetarieven en indirect op de inflatie, economie en werkgelegenheid.

meer

Alle pagina's in dit deel