Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

6.8.2021
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 514 692 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 354 768 −15
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 87 338 91
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 267 430 −106
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 358 77
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 480 149
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 480 149
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 214 209 −54
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 145 49
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 214 064 −31
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −71
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 32 278 −1 968
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 526 927 17 895
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 341 141 19 183
  7.2 Muut arvopaperit 185 786 −1 288
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 142 0
9 Muut saamiset 308 821 6 228
Vastaavaa yhteensä 8 009 676 22 312
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 499 635 1 769
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 492 553 52 517
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 758 136 1 343
  2.2 Talletusmahdollisuus 732 155 51 195
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 262 −22
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 23 136 −2 680
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 699 228 −33 564
  5.1 Julkisyhteisöt 584 587 −33 972
  5.2 Muut 114 641 408
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 312 396 70
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 9 907 20
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 2 688 1
  8.1 Talletukset ja muut velat 2 688 1
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 55 795 0
10 Muut velat 307 319 4 178
11 Arvonmuutostilit 497 589 0
12 Pääoma ja rahastot 109 431 0
Vastattavaa yhteensä 8 009 676 22 312
Annexes
10 August 2021